Wstał jeszcze jeden dzień, który przybliżył mnie do dalekiej podróży. Nie zrozumiesz mojej tęsknej miłości do Boga Ojca, Stworzyciela naszej duszy. Jeżeli kochasz kogoś najbliższego ponad życie to masz namiastkę stanu mojego serca.

    Padłem na kolana i z płaczem podziękowałem Tacie za bycie ze mną w ubiegłym tygodniu, który nie przebiegał po mojej myśli. Teraz ponowiłem zaproszenie, pocałowałem Deus Abba, Omnipotens Pater, a ręku znalazł się też wizerunek Pana Jezusa z Całunu, który przez całe lata nosiłem z dokumentami.

   Oczy Pana życia i śmierci wyraźnie uśmiechały się, a na odwrocie obrazka były słowa (Iz 54, 10): "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać. ale moja Miłość Moja nie odstąpi od ciebie"...

    Znasz to też z piosenki Agnieszki Osieckiej: "Czy te oczy mogą kłamać"?..."chyba nie?, "ależ skąd"! Jak widziałeś spotkanie Tuska z Putinem w Smoleńsku to też wiesz...jak odbywa się to w zdradzieckiej ciszy. Na trzecim obrazku Pan Jezus z Najświętszym Sercem zapytał: "Potrzebujesz kogoś?"...

    Na nabożeństwie wieczornym do Najświętszego Serca Pana Jezusa byłem "normalny", a w Mszy św. uczestniczyłem na placu kościelnym (wszystko płynęło przez głośnik i mogłem zdjąć maseczkę). W tym czasie z jutrzejszej Ewangelii (J21,15-19) Pan Jezus pytał trzy razy Szymona, syna Jana:

- czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?

- czy miłujesz Mnie?

- czy kochasz Mnie?

   Zarazem Zbawiciel zapowiedział: "gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz"...tak Pan wskazał na jego śmierć.

    Eucharystia przewijała się w ustach wstecz i do przodu, zesłabłem w ciele umęczony dniem, a późnym wieczorem zadzwoniła córka z zaległymi życzeniami z okazji Dnia Ojca (23 czerwca)...takimi literami piszą w internecie.

    Wskazałem jej, że naszym Ojcem jest Stworzyciel duszy, bo ciała otrzymujemy od rodziców. Przy tym całkowicie zapomina się, że dzień Boga Ojca jest 7 sierpnia. Uparła się i trzy razy powtarzała, że mnie kocha...

    Ten telefon sprawił, że przypomniałem sobie słowa Pana Jezusa i odpowiedzi zakłopotanego Szymona, syna Jana. Ustaliłem z nią w/w intencję (polonistka)...w ten sposób ma udział w ewangelizacji.

                                                                                                        APeeL