Dzisiaj miałem wielką radość z pracy na Poletku Pana Boga. Sam zdziwiłem się mocą w szerzeniu świadectwa wiary dla dobra duchowego. W ciągu tej doby poświeciłem 12 godzin na pisanie (w tym mowa na tekst), konwertowanie, opracowywanie i edytowanie zapisów.

   Ten tydzień jest wyjątkowy, bo w poniedziałek - na kolanach poprosiłem Tatę - o pomoc w opracowywaniu zaległych zapisów oraz odczytywaniu intencji (to pozwala na odmawianie modlitwy z dawaniem świadectwa). Tak stanie się z odczytem dzisiejszej, która jest wynikiem obecnego zapału.

    Gdybym dalej tak pracował może zdążyłbym wszystko przekazać. Muszę się spieszyć, bo mój czas ze srebrnego poprzez złoty zamienił się w diamentowy. Wiele stron dziennika gnije i pleśnieje, a nawet rozpada się. Przejrzałem wszystko na balkonie, bo unoszące się cząstki drażnią oczy i brudzą wszystko (nie wiem czy nie ma tam moli). Muszę je opracować w pierwszej kolejności.

   Przy okazji ujrzałem mój wysiłek przez cały czas od nawrócenia (1986-1989)...fragmentami zapisy są frapujące nawet dla mnie. Ich ewenementem jest mieszania przeżyć duchowych z codziennym udręczeniem zawodowym i grzesznym życiem (jeszcze po nawróceniu).

   Dzisiejsza Ewangelia (Mt 22,34-40) dała możliwość porównania Prawa Bożego (Dekalogu) obowiązującego katolików z islamskim Szariatem. Właśnie w Ewangelii  uczony w Prawie zapytał Pana Jezusa o najważniejsze przykazanie?

   Syn Boży odpowiedział: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy".

   Na tym tle zobacz system Szariatu, który reguluje wszystkie sfery życia wyznawców islamu. Przede wszystkim jest tam zabierana jedyna nasza własność dana od Boga Jahwe (wolna wola)...tak jak w bolszewizmie. Rodzisz się i już jesteś na zawsze wyznawcą Mahometa i musisz żyć wg Szariatu.

   U nas walczy się o oddzielenie władzy od wiary, profanum od sacrum...tutaj od jedynie prawdziwej wiary katolickiej. W państwie religijnym jakim jest islam nikt nawet nie dyskutuje o tym, kary są okrutne: oko za oko, ząb za ząb...chłosta, nawet ukamienowanie i powieszenie. W Arabii Saudyjskiej za kradzież jest obcinana ręka lub ręce...

   Nieznane jest tam dzieło Miłosierdzia Bożego, które trwa do ostatniego uderzenia serca z krzykiem: "Boże przebacz"! "Ostatni będę pierwszymi" (pierwszym świętym jest Dobry Łotr). Miłosierdzie Boże z wykluczeniem potępionych trwa dalej w Czyśćcu (analogia ziemskiego poprawczaka), którego nie uznaje Prawosławie.

   Intencja wynikła z wielogodzinnego zapału do pracy dla Chwały Boga naszego i mojej wiary, a w drodze do i z kościoła popłynie moja modlitwa. Eucharystia ułożyła się w zawiniątko dla żniwiarza, a po połknięciu Ciało Duchowe Pana Jezusa sprawiło ekstazę z oderwaniem się od ciała fizycznego.

   Musiałem wolno oddychać ze wzdychaniem, a do domu wracałem "noga za nogą" (ciało fizyczne wówczas słabnie)...podczas bicia piorunów i zagrożeniu ulewą, która zacznie się po zamknięciu drzwi do mieszkania...

                                                                                                                        APeeL

 

Aktualnie przepisane...

12.04.2005(w) ZA LUDOBÓJCÓW NA ŚWIECIE...

    Na Mszy św. porannej padną słowa (Dz 7,51-59;8,1) o o męczeńskiej śmierci Szczepana, który mówił do ludu i starszych, i uczonych:

"Twardego karku jesteście, opornych serc i uszu!

Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy!

Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie?

Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego.

(...) I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: <<Panie Jezu, przyjmij ducha mego!>> 

    W czasie przyjęć pacjentów z radia popłynie informacja o rocznicy ujawnienia ludobójstwa w Katyniu. Ból zalewał serce, ponieważ za marną miskę ryżu mas-media na Wschodzie i Zachodzie ukrywały to wszystko.

   Przykrość tym większa, ponieważ kocham moją ojczyznę, a prezio Olek Kwaśniewski musi (!) jechać do Moskwy na obchody zakończenia II Wojny Światowej z chwałą Armii Sowieckiej...naszych późniejszych okupantów!

   Jak oddzielić wiarę od naszego codziennego życia? Widzisz to i cierpisz podwójnie, bo chciałbyś dotknąć zaćmionych braci (rządzących), którzy prywatyzują wszystko (czytaj kradną "na wyrwę"). Trzy miliony ludzi w krótkim czasie stało się biednymi i dalej trwa szaleństwo oszukiwania.

   W "Gazecie lekarskiej" zapytano czy lustrować lekarzy? Napisałem do red. naczelnego Marka Stankiewicza, któremu zaleciłem, aby koledzy dokonali autolustracji. To zarazem była naiwność, bo żaden agent nie przyzna się. Dzisiaj, gdy to przepisuję wiem, że Izby Lekarskie to siedziba właśnie takich (ciepłe posadki, "rządzisz", za nic nie odpowiadasz, a kasa płynie...w tym z przymusowych składek lekarzy).

   W DTV tuż - po pochowaniu Jana Pawła II - dano thriller, gdzie już na początku młody człowiek w bestialski sposób zabija dziewczynę. Zobacz fałsz "lewej" władzy, która na krytykę zarzuca rewanżyzm i pałaniu odwetem z nienawiścią! Oni wiedzą, co czynią, a ja to widzę...cóż dopiero Stwórca. Z bólu padłem na kolana i wołałem w litanii do Najświętszego Imienia Jezus, którą otrzymałem jako pokutę.

    Popłakałem się, ponieważ wróciły ofiary Katynia...nieludzkiego ludobójstwa na tej ziemi. Nie dano planowego reportażu, nie przeproszono, ale wciśnięto problem agentury w otoczeniu śp. Jana Pawła II. Cóż wielkiego, przecież to Państwo Watykan.

    Dzisiaj, gdy to przepisuję (20.08.2021) zostałem zaskoczony, bo w ciągu trzech godzin przepłyną filmy i relacji typu dokumentalnego:

"Ludobójstwo Ormian" film dokumentalny USA 2018 Andrew Goldberg. Podczas I Wojny Światowej Imperium Osmańskie dopuściło się jednego z największych ludobójstw w historii - eliminacji zamieszkującej je mniejszości ormiańskiej.

   Ponad milion Ormian straciło życie w wyniku egzekucji i prześladowań. Akcja rozpoczęła się 24 kwietnia 1915 r. z późniejszymi przesiedleniami społeczności ormiańskiej z Turcji do Mezopotamii i do Syrii. Jest to dalej ukrywane...

   Dałem tam komentarz (20.08.2021): "Nie pojmiesz wszelkich zbrodni, a szczególnie ludobójstwa...negując istnienie Księcia demonów (Belzebuba). Przecież Stalin i Mao wymordowali, każdy 70 milionów rodaków. Teraz też mamy do czynienia z pragnącymi władzy nad światem"...

Diên Biên Phú, Francja 1992. Amerykański reporter uczestniczył w 57-dniowej bitwie pod Diên Biên Phú w Wietnamie między armią francuską a Vietminhem, która zakończyła się klęską i kapitulacją sił francuskich oraz wycofaniem się Francji z Wietnamu.

Jeszcze "Wiek dyktatorów", "Droga do zimnej wojny" (o Stalinie), film o podziale Korei (Kim Ir Senie), "Mussolini" oraz okrutna wojna Japonii z USA z pokazanym bojem w Dolinie Śmierci! Wystarczy...

                                                                                                              APeeL