Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Motto: "grzechy niektórych ludzi są jawne i uprzedzają sąd" (1 Tym. 5,24)...

    To wielki święty, mistyk (ur. ok. 345 - zmarł 30 IX 419-420). Na początku nawrócenia czytałem jego listy i teraz jestem zszokowany wielkością tego męża Bożego, który widział to, co każdy dotknięty przez Ducha Świętego.

    Mogę powiedzieć, że w boju duchowym nic się nie zmieniło. Napłynęła refleksja, aby wymienić tylko przykłady dla zrozumienia z jakimi mocami mamy do czynienia.

1. W mojej rodzinnej miejscowości aresztowano fałszywych kapłanów. Zobacz co wyprawia Bezpieka: nie wystarcza im obsadzanie stanowisk proboszczów. Jest jasne, że "przebierańcy" znali wszystkie formuły Mszy św. i odprawiali nabożeństwa pięknie, a sami - nawet wyglądem - musieli budzić zaufanie.

   Cała ich posługa sprawiła nieodwracalne szkody, bo po ich spowiedzi ludzi przyjmowali Ciało Pana Jezusa w stanie nieczystości. Dodaj do tego różne Sakramenty święte.

2. Bezpieka wiedziała o tym, ale "biało ruscy" nie mają świadomości, że "nie ma nic zakrytego". Pewni swego, z czasem grzybieją i mimo moich próśb o nawrócenie...tkwią w bezbożności, bo wcześniej nie pozwalano im chodzić do kościoła.

   Nie przyjmują nawet propozycji załatwienia wszystkiego u kapłana i podwiezienia. Później wnoszą takich do świątyni za przyzwoleniem "ich proboszcza" i tak trwa zabawa w chowanego. Jeżeli ja to widzę to Bóg Ojciec na pewno i to z odczytywaniem ich myśli.

3. Ponieważ stanąłem w obronie krzyża i wiary...wejdź i zobacz, co uczynił dziki psychiatra:

Zdjęcie powalonego krzyża...

https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/jednodniowe-sledztwo/

Dwa moje komentarze...

https://www.portalpomorza.pl/wiadomosci/11578,pomnik-por-dambka-zniszczony?wcag_contrast=1

"Pomawiany" dzikus oskarża swoich "prześladowców, a tak czynią bolszewicy...https://expresskaszubski.pl/pl/11_wiadomosci/2287_l-trojanowski-jestem-pomawiany-przez-posla-zbigniewa-kozaka.html

4. W tym czasie cała "ruska" machina uznała, że nie może czynić tego normalny lekarz ("wykształcenie" koliduje z wiarą w bajki). Tacy z ich promotorami nie wiedzą, co czynią idąc za ślepymi przewodnikami z belkami w oku. Sami w tym czasie wierzą, że powstali z wielkiego wybuchu lub z jednej komórki na dnie oceanu pełnego plastiku....później poprzez małpy doszli do stworzonych na obraz i podobieństwo do Boga. Nie przeskoczysz tego płotka rozumowo.

   Nie uwierzysz, ale musiałbyś ujrzeć zdjęcia z Mszy św. odprawianych przed obradami w Naczelnej lub Okręgowej Izbie Lekarskiej w W-wie. W tym czasie za przyzwoleniem Nierządu Lekarskiego koledzy psychiatrzy z mafijnej korporacji mordują ludzi z list proskrypcyjnych...wtrącaniem wiernych Bogu do psychuszek.

   Wstyd panie profesorze, prezesie Naczelnej Izby Lekarskiej, mentorze Andrzeju Matyja, bo uczestniczy Pan w "ohydzie spustoszenia". Nie będzie miał Pan spokojnego sumienia.

   Człowiek normalny nie sprzyja tak podłym działaniom za które będzie sądzony i to nie przez sąd "niezależny" od sprawiedliwości, ale we własnym sumieniu i spadnie do Czeluści. Ludzie lekceważą swoje prawdziwe życie (wieczne, w przemienionym ciele).

5. Dzisiaj "żydek" prof. Jan Hartman pisze pod dyktando Belzebuba (blog na czerwonej www.polityka.pl). Absurd zwany „dialogiem z Kościołem”. 1-3.10.21 Dni Ateizmu!

    Przy tym zaprasza na Marsz Ateistów, a jest masonem czyli członkiem antykościoła. Tam też odprawiają "msze" w specjalnych fartuszkach. Zobacz jak Belzebub kamufluje swoich apostołów.

    Ten opętany intelektualnie nauczyciel "czarnej duchowości" słusznie stwierdza, że nie wolno nam dyskutować z wysłannikiem sił ciemności. Nie pokonasz inteligencji szatana...w czynieniu zła.

    Ten opętany intelektualnie cham szydzi za przyzwoleniem z Trójcy Świętej. "Czy mamy może rozważać, czy faktycznie świat został stworzony przez zjednoczenie trzech osób, z udziałem żydowskiego robotnika budowlanego? A może to, czy przed wynalezieniem technik zapłodnienia in vitro jakaś kobieta urodziła dziecko bez udziału mężczyzny?"

    Wg tego notorycznego przestępcy moja łaska wiary to mitologia. Na końcu daje nadzieję: "gdy Polska uzyska suwerenność i niepodległość względem Watykanu i jego lokalnej agentury, będzie musiało zostać rozliczone".

   Ta małpa ludzka sama pcha się na śmierć i to wieczną (duszy)...nie widzi bowiem uwikłania naszej agentury z "biało ruskimi", której jest tubką (jak mu za to płacą: stanowiskiem, wczasami, nagrodami czy pod stołem?).

   Wskazuje sprytnie, że tacy jak ja są ograniczeni Prawem Bożym (doktryną czyli jesteśmy bezwolni, to prawda, bo oddajemy naszą wolę Bogu Ojcu). Sam w tym czasie nie widzi swojego zaprzedania Belzebubowi.

   "Ponadto duchowni uczestnicy wszelkich rozmów odznaczają się monstrualną i skrajnie amoralną pychą, uzurpując sobie całkowity i wyłączny autorytet, a nawet i to, że przemawia przez nich wola najwyższej istoty, która stworzyła świat i nim kieruje. Po co dyskutować z kimś, kto wie najlepiej i nic nie jest w stanie go z tego obłędu wyrwać?"

    Dzisiaj będzie wstrząsające Słowo z Księgi Prawa Mojżeszowego (Ne 8,1-4a.5-6.7b-12), które całemu ludowi przeczytał pisarz Ezdrasz: "błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: Amen! Amen!" Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi.

    Po wszystkim dodano: "Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie! Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. (...) nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją".

6. Ja w tym czasie byłem przygnębiony niespodziewanym napadem na moją ojczyznę otrzymaną od Boga Ojca. Nie jestem politykiem, ale widzę wszystko z góry, a nie tak jak Leszek Miller, Donald Tusk, W. W. Putin i Aleksandr Łukaszenka oraz cała nasza opozycja totalna z POlakami (wszyscy mówią na rozkaz jednym głosem). Nawet nie wspominam o Paradach Ulicznic oraz Tęczowej Zarazie...

    Tak jest, gdy nie rozumiesz łaski posiadania ojczyzny i jedynie prawdziwej wiary katolickiej. Ja do swojego domu nie wpuściłbym nawet dorosłej córki, a tu bracia, ale islamiści. Dzisiaj udający grzecznych, jutro wybudują meczety i ustanowią państwo religijne.

   Jak trzeba być ślepym duchowo, aby nie widzieć zmowy czerwonych barbarzyńców z terrorystami. Naprawdę nie widzisz, że Władca Demonów wskazał na nas jako naród obecnie wybrany przez Boga? Nic nie da dyskusja, bo "żadna mowa ludzka nie sięga chwały niebieskiej".

    Pan Jezus w Ew. (Łk 10,1-12): spośród swoich uczniów wyznaczył i rozesłał jeszcze siedemdziesięciu dwóch. Przy tym zalecił, aby tam gdzie ich nie przyjmą strącili proch ze stóp, a "Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu".

   Eucharystia zwinęła się i zamieniła w mannę z nieba...to zapowiedź odpoczynku. Jutro odmówię w intencji tego dnia moją modlitwę...

                                                                                                                      APeeL