Jezusa Chrystusa

Króla Wszechświata

    Mimo braku snu zerwałem się na Mszę św. o 7.00, a łzy dziękczynienia zalały oczy...z powodu łaski niezasłużonego cierpienia. Pierwszy raz po zachorowaniu przed 3 tygodniami miałem moc podczas wbiegania po schodach na chór. Ból w sercu z wyciskaniem łez powtórzył się w kościele. Tego cierpienia  zazdroszczą nam Aniołowie!

    Ja wiem o tym i wystarczy wyobrazić sobie nasz pobyt w Królestwie Bożym z ukazaniem owoców współcierpienia z Panem Jezusem. Ile dusz uratowałem moimi wieloletnimi postami w intencji pokoju w byłej Jugosławii?

    Przepłynęły ofiary obecnej pandemii. Wczoraj w piśmie Apostolstwo Chorych była relacja posła Polaczka, który przetrwał chorobę, a w czasie rehabilitacji doznał rozległego zawału serca. Szkoda, że w takim piśmie nie wspomniano o wołaniu o pomoc do św. Rocha, Pana Jezusa Dobrego Pasterza i wreszcie do Boga Ojca.

    Od Ołtarza św. popłynie Słowo z księgi proroka Daniela (Dn7) zapowiadające przybycie Pana Jezusa. Psalmista doda w Ps 93(92): "Pan Bóg króluje pełen majestatu". Natomiast Pan Jezus w Ewangelii (J 18) wydany przez Żydów tłumaczył się przed Piłatem. Ten nie mógł zrozumieć, że Pan jest Królem, ale Królestwa Bożego.

    Człowiek bez łaski wiary nie zrozumie tego. Musiałby jeden raz doznać uczucia, którego nie można wyrazić naszym językiem. To cierpienia dotyczy każdego dążącego do świętości...nie ma innej drogi. Podczas życia wiarą w bliskości Boga Ojca czujesz Opatrzność Bożą, w rezultacie nic nie może takiego przestraszyć.

    Dlatego płakałem z dziękczynieniem za kłopoty. W intencji napadających na mnie mam modlić się i ofiarować Msze św. Przecież ja też takim byłem (sprzedałem akordeon z zepsutymi registrami, nie zapłaciłem za zamówione organki, namalowany obraz, podniesiony krzyż oraz usługi ślusarskie).

     Wielu krzywd nie można wyrównać na tym świecie, ale można je zamienić na wsparcie duchowe (Msze św.). Eucharystia przewijała się do przodu (tak jak lubię, co oznacza powrót do normalności)...

    Nauka rekolekcyjna na Mszy św. była zbyt mistyczna. Nie można zalecać normalnym wiernym zasad dla pragnących świętości, a niewierzący nie przebranie zalecenia czytania Biblii...natomiast wierzący słucha Słowa Boże na każdej Mszy św.!

                                                                                                                             APeeL