Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

    Jest to trzeci biznes po handlu narkotykami i bronią...

1. porywanie niewiast, a nawet dziewczynek do domów publicznych (niewolnice seksualne) oraz dla islamistów (haremy)

2. zabijanie dla pobierania narządów

3. niewolnictwo w pracy.

   Jeszcze niedawno zabijano polskich niewolników na zgniłym zachodzie, a u nas z powodu "reprywatyzacji" z czyścicielami kamienic, co trwa dalej, ale już "normalnie". Oto w Łodzi władza wciąż ludowa sprzedała kamienicę z lokatorami, którym "właścicielka" każe "wyp...lać" (wg hasła przywódczyni nieudanej Rewolucji Ulicznic). Nikt nic nie wiedział, a jedna z lokatorek właśnie wszystko wyremontowała.

   Przecież powinni to sprzedać lokatorom (za symboliczną "złotówkę"), a nie obdarowywać bezczelną chamkę, która redaktorowi pr. "Interwencje" przekazała, że mieszkania powinno przydzielić miasto. Czas płynie i ta czerwona księżniczka stanie "naga" przez naszym Deus Abba. Powiem więcej, że nie stanie, ale wpadnie prosto do Czeluści przez szeroką bramę...tak jak małpujący biskupa dziadyga Jerzy Urban (Goebbels).

   Podobną gehennę przechodzą obdarowani spadkami na które wskakują "mierni, bierni, ale wciąż wierni". To też jest forma "prywatyzacji", czekają aż umrzesz i to najbliżsi z rodziny, a jeszcze niedawno bolszewicy likwidowali właścicieli czegokolwiek.

   To świadectwo wiary jest powiązane z intencją z 04.02.2022(pt) ZA PODSTĘPNIE NAPADNIĘTYCH. Pod koniec 40-lecia niewolnictwa w przychodni, pogotowiu i oddziale wewnętrznym (2007/2008 r.) w krótkim czasie zawieszono mi prawo wykonywania zawodu lekarza...za obronę wiary i krzyża Pana Jezu.

   Wejdź: https://hartman.blog.polityka.pl/2022/02/03/czas-juz-zlikwidowac-izby-lekarskie Tam dano mój komentarz (dr. Bylejaki z 4 lutego o 1:55). Ilu na świecie jest niewolników pracujących za garstkę ryżu, gwałconych w więzieniach, ofiar deportacji, uciekinierów z terenów objętych wojną, itd. To cierpienie nie ma końca i stanowi temat tabu w mass-mediach.

    W nagłej rozmowie w sprawie spadkowej straciłem pokój, bo beze mnie zaczęto całość dzielić. Muszę przyznać, że cała rodzina jest daleka od Boga, a nawet żyje w grzesznych układach. Tak nie można postępować, a jest to pokazane w UE, gdzie karzą nas finansowo za Turów, a już zawarliśmy porozumienie z Czechami. Można powiedzieć, że trwa czeski film, bo oświadczenie jakiejś pani ma moc sprawczą, a nie można się od niego odwołać.

   Zapoznałem się z tym bolszewickim działaniem w Izbie Lekarskiej, gdzie na ciepłych posadkach siedzą złotouści mentorzy, moralizatorzy i pilnujący etyki zawodowej...tylko u plebsu medycznego.

   W smutku pojechałem na spotkanie z Panem Jezusem o 17.00, gdzie w serce wpadły słowa pieśni o Dobroci Boga Ojca, którego prosiłem o pomoc. Podczas zawołania kapłana o przeproszenie za nasze złości...popłakałem się i tak odczytałem w/w intencję. To nie było owsiakowate małpowanie naszej wiary: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina...za światełka do nieba (wybuchy rac straszące psy).

   Złość nie jest od Stwórcy, bo oddala nas od miłości, a w afekcie lub zimnym wyrachowaniu jest przyczyną zbrodni. Tacy są pewni jak Wowa, który marnieje w oczach i w ludzkiej słabości zasypia na początku olimpiady u przyjaciół w Chinach. Pan Bóg sprawił, że ich chwała też poszła w gwizdek.

    Od Ołtarza św. popłynie Słowo Boże...

1. Salomon wykrzyczał - z wyciągniętymi rękoma wobec całego ludu - do naszego wspólnego Boga Ojca, który Był, Jest i Będzie (1 Krl 8,22-23.27-30): "Nie ma takiego Boga jak Ty (...) niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć (...) wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, (...) Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz!"

2. Psalmista zawołał (w Ps 84): "Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wielbiąc".
3. Pan Jezus (Ewangelia: Mk 7,1-13) wykazał faryzeuszom i uczonym w Piśmie fałsz w przestrzeganiu "prawa" czyli zwyczajów i tradycji. Powiedział od Boga Ojca, że "Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji"...

    Moje łzy prawdy (dar od Boga) pojawiły się ponownie podczas zapisywania tego świadectwa...

                                                                                                                APeeL