Tuż przed dokonaniem tego zapisu (20.05.2022 o g. 4.00)...w ciemności myślałem o Deus Abba, Omnipotens Pater. Poprosiłem Ducha Świętego o pomoc i w tym czasie z pliku bałaganu "wyjąłem" przekaz do Żywego Płomienia nr 741 z 26 lutego 2017 r.!

   Doznając wstrząsu duchowego...dreszcz falami przepływał przez moje ciało fizyczne z kręceniem się łez w oczach, a u mnie jest to znak Prawdy. Zmieszam nasze przeżycia...

     Na Mszy św. porannej o 6.30 padną Słowa...

Apostoła Piotra (Dz 15,7-21): "Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli". Wskazał, że Bóg nie robi różnicy w zabawianiu "oczyszczając przez wiarę serca" pogan. Tak stało się ze mną...

Psalmista (Ps 96,1-3.10) wołał ode mnie, abyśmy śpiewali Panu na całej ziemi, rozgłaszali Jego cuda oraz chwałę wśród narodów, bo "Pan jest Królem" dającym największy dar...nasze zbawienie.

Pan Jezus prosił (Ewangelia: J 15,9-11): "Wytrwajcie w miłości mojej! (...) Tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości".

    Na ten moment Bóg Ojciec mówił w w/w przekazie, to co wiem, że "zna nas w każdym calu ciała i duszy" i cieszy się z oddania wolnej woli do "Bożej dyspozycji" (moja łaska). Dalej były słowa o falach ataków demonów na ludzkość, a szczególnie na dzieci światłości. Prawie każdego dnia daję o tym świadectwo.

   Tata mówi o przykrości, gdy nie prosimy o Jego Opatrzność zlecając "ochronę" drugiej stronie. Zarazem podkreśla, że prosimy o swoje sprawy życiowe, a nie prosimy z głębi serca o nawrócenie innych. To nie może być anemiczne zawołanie na Mszy św. "módlmy się" z podaniem litanii intencji.

   Dzisiaj Eucharystia przewijała się do przodu z ułożeniem w węzełek dla pracującego na Poletku Pana Boga. Po pewnym czasie pojawiło się poczucie obecności Boga Ojca, a jest to największa łaska na ziemi. Serce ścisnął ból, bo nawet tego zabrakło Panu Jezusowi na krzyżu. Dlatego wołał: "Boże, mój Boże! Czemuś mnie opuścił" . 

    To jest nieprzekazywalne, można porównać do "odebrania ciała". W takim stanie nawet modlitwa jest niemożliwe, ból jesteśmy jak dzieciątko w ramionach ojca ziemskiego. Różne są formy takiej czystej miłości, ale Boża jest wszechogarniająca. Nagle kochasz wszystkich z poczuciem jedności i to całej ludzkości, niezależnie od rasy i kraju. Takie dzieci Boże nie mogą nikomu uczynić żadnej krzywdy.

    Wróćmy do przekazu. "W sprawach materialno-bytowych zawsze zawierzcie wszystko Bożej Opatrzności". Przypomina się mój apel do rządzących, aby codziennie byli na Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej i tam szukali ocalenia naszego narodu.

    Zdziwiłem się, że realizowałem nieświadomie zamiar Boga Ojca, bo "Niebawem zbliży się czas działania Bożej Sprawiedliwości". Stąd błaganie Boga Ojca: "Wzywam was, jako Naród do modlitwy i wzmożonej ofiary. Masoneria i iluminaci wyznaczyli cel, jesteście nim Wy, czyli maja na celu zniszczenie Polski"...

    Naszej ojczyzny strzeże czterech Wielkich Cherubinów, ale ta ochrona zależy od nas samych, a ja nie widzę żadnego poruszenia duchowego.

    Po powrocie do domu chciałbym trwać - w świętej ciszy potrzebnej do tego intymnego zjednania - z Bogiem Ojcem...dającego poczucie Szczęścia Wiecznego. Nagle zacząłem wołać z powtarzaniem: "Boże mój, och Boże" zwracając się do nieobecnych:

   Tylko nie mów mi, że nie ma Boga, możesz tylko stwierdzić, że nie masz łaski, ale nigdy nie mów, że nie ma Boga, bo był jest i będzie ("Jam Jest Który Jest, Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej").

    Co zostaje po wrogach własnego ojca ziemskiego, a co po wrogach Boga, Stwórcy naszej duszy. Tacy ludzie nie wiedzą że są kierowani przez upadłego Archanioła o nadprzyrodzonej inteligencji, kłamcy i niszczycielowi.

    To śmiertelny bój, który jest pokazany na wojnie między ludźmi, a dzisiaj odkryte całkowicie podczas napaści barbarzyńców ze wschodu na najbliższego sąsiada z groźbą podpalenia świata.

   "Boże Ojcze! Który Byłeś, Jesteś i Będziesz. Niech się święci Twoje Imię, a Twoja Święta Wola będzie wypełniana przez każdego, od małego do dużego oraz młodego do czekającego na śmierć. Niech przyjdzie Twoje Królestwo...

 

                                                   Bóg Ojciec

 

    Wieczorem przez 1.5 godziny odmawiałem moją modlitwę współcierpiąc z Panem Jezusem. Teraz dodam tylko, to co nasz czeka: wszystko zostanie wywrócone, fortuny bogaczy będą im zabrane, rozpocznie się rzeż na ziemi, zbrodniarze wojenni okażą swoje oblicze. Wtargną do nas Muzułmanie, a w tym czasie Antychryst ogłosi się "Mesjaszem" i zmusi do przyjmowania znamienia bestii.

    "Kładę przed wami wybór, śmierć i przekleństwo, czy życie i błogosławieństwo? Wasz jest wybór". Proszę Cię dokonaj tego wyboru już w tej chwilce...

                                                                                                                         APeeL