Świętego Krzysztofa

    Zapytasz jak do nas przychodzi Bóg Ojciec? Różni się to od przybycie Pana Jezusa, Syna Jego Jedynego, całkowicie inne jest spotkanie z Duchem Świętym. Myśląc po ludzku uważasz, że musi to być głos, jakiś szczególny znak...najlepiej widzialny.

   Dla normalnych ludzi to bajki, a nawet dla wierzących wielka trudność, ponieważ nie widzą owoców działania tej osoby Trójcy Świętej. Wymienia są Jego Dary, ale to nic nie znaczy dla człowieka bez otrzymanej łask wiary.

   Dlatego koledzy psychiatrzy i to z Instytutu Psychiatrii u wierzących stwierdzają chorobę psychiczną (psychozę). Według nich wiara to "życie w świecie nierealnym", a ekstaza po zjednaniu z Duchowym Ciałem Pana Jezusa (Komunii Świętej) jest "brakiem krytycyzmu w stosunku do własnych przeżyć".

   Nie dziwi ich miłość do piesków (całowanie i spanie w łóżku) z lataniem za nimi w ich potrzebach fizjologicznych. Taka jest "wiedza" medyczna. Nie dziwią ich też islamiści i ich uniesienia oraz bajki, że po śmierci w niebie otrzymają 25 dziewic.

   W Kościele Świętym brak jest świadectw takich jak ja, bo nie dopuszczają...widziałem ten dar u lipnych neokatechumenów. Po co stworzono taki "ulepszacz", gdzie nie usłyszysz o Matce Bożej i Szatanie. Przyciąga do nich ładnie grający na gitarze ze śpiewem o Ziemi Zbawiciele...na której nie ma już Boga. Natomiast w przekazie odpowiedzi na pytanie przeszkodził mi wchodzący na program "mowa na tekst" (jest taki dostęp i informują o tym).

   Na Mszy Świętej wieczornej poprzedzonej nabożeństwem do Krwi Pana Jezusa (ze śpiewaną litanią) byłem normalny, a to oznacza obecność tylko ciałem (tak jak u większości wiernych). Nie wspominam o niewiernych dla których nasza liturgia to nieciekawe przedstawienie budzące chwilami uśmiech (kadzidło, woda święcona, a nawet błogosławieństwo Monstrancją).

   Także tylko ludzkie zainteresowanie wzbudziły słowa czytań (2 Kor 4,7-15), gdzie św. Paweł powiedział to, co wiem, że nasza moc jest z Boga: "zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu". Przepłynęły słowa Ps 126: "Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości".

   Natomiast Pan Jezus wskazał, że wybrał nas, abyśmy przynosili owoc (J 15, 16). Przekazał też, że: "kto by między wami" chce być wielkim, "niech będzie waszym sługą. (...) na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu".

    Nic nie wskazywało na czekające mnie cierpienie duchowe, które zapowiadało trzykrotne "spojrzenie" krzyżyka na piersi z obrazu s. Faustyny. Z chóru popłynęła wstrząsająca pieśń śpiewana na dwa głosy z towarzyszeniem wiernych: "Być bliżej Ciebie chcę". Przytoczę tylko pierwszą zwrotkę...

"Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój.

 Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem.

 Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim"...

    W tym momencie przybył do mnie Bóg Ojciec, ale tego nie można przekazać, ponieważ są to doznania duchowe. Dlatego opisałem  moje dwa stany: "ludzki" oraz "życia w świecie nierealnym" wg kolegów psychiatrów w czerwonych beretach.

   Podczas jej słów popłakałem się, a jest to dar łez, które płynęły po twarzy i na posadzkę Świątyni Boga Objawionego. Przypomniały się słowa z tego dnia o ofiarowaniu siebie Bogu, a teraz w sercu pojawili się męczennicy, oddający życie za wiarę: św. Jan Chrzciciel oraz umiłowany przez Jezusa Apostoł Jan.

   Śmierć męczeńska jest najwyższym darem człowieka dla Boga Ojca. Nie zrozumie tego człowiek niewierzący lub obojętny  duchowo. W takim stanie przyjąłem Eucharystię, która ułożyła się w węzełek jak dla żniwiarza na Poletku Pana Boga.

   Ponieważ w czasie tych masakrycznych upałów pojawiał się niejasny ból w klatce piersiowej (był nawet w tym czasie) poprosiłem Pana Jezusa o zamianę naszych serc, bo chcę wykonać zadanie, które otrzymałem. To jedyna moja radość i nie chcę zostać wyrwany z tej "pracy" do leżenia w szpitalu.

   Podziękowałem siostrze organistce i śpiewającej z nią. Minęła godzina, a ja sercem byłem przy Bogu, a nawet w Jego Sercu, a nie takiego kultu.

   Mimo zagrożenia Wojną Ostatnią nie widzę poruszenia duchowego, a litania nie jest poświęcana w intencji pokoju, tylko powtarzamy: "zmiłuj się nad nami". Nawet pomyślałem, aby na stronie prosić o modlitwę za W. W. Putina. Nie możemy inaczej zatrzymać zagłady świata, bo z Czeluści wyszły wszystkie demony pod przewodnictwem Mefistofelesa (Kłamcy i Niszczyciela).

   To jego szansa, aby zdobyć wielką liczbę dusz...całkowicie nieprzygotowanych do śmierci. Ci ludzie nie wierzą, że istnieje nadprzyrodzoność, życie wieczne i życie wieczne. Nie mówi się o jedynie prawdziwej wierze katolickiej.

   Nic nie da dyskusja, nawet nie wolno mi jej prowadzić, ponieważ takich traktuje się jako chorych psychicznie. Zdrowi są tylko racjonaliści...jako ogół niewierzących.

   Proszę Cie wróć natychmiast do Boga ("Ja Jestem), Objawionego, a nie wymyślonego. Podziękujesz mi, gdy się spotkamy. Przyjmij do wiadomości, że w moim życiu nie ma przypadków, dlatego wszedłeś tutaj...

                                                                                                                APeeL