Święto Przemienienia Pańskiego

   Podczas wchodzenie do do kościoła...pod klepsydrą spotkałem panią, która przekazała, że zmarły...zginął po wjechaniu w tył TIR-a. Takie sytuacje wykorzystuję w szerzenia wiary...

- Jak pani sądzi czy taka śmierć jest dobra?

- Nie wiem, bo to jest kłopot dla rodziny...

- Niech panie odpowie: "tak lub nie"...

- W modlitwie prosimy o uchowanie nas od śmierci nagłej i niespodziewanej...

   Przecież taka może zdarzyć się w WC Centrum Handlowego, na wczasach w innym kraju, itd. Teraz, gdy to zapisuję w TVN24 trwa relacja z wypadku polskiego autobusu w Chorwacji o 5.40 (12 osób zabitych, a 32 ranne)...w drodze do Medziugorie.

   Wskazałem jej, aby jako katoliczka kategorycznie ostrzegała przed tym nieszczęściem. Trzeba prosić o śmieć d o b r ą, a to słowo u ludzi wywołuje szok, bo jaka śmierć może być  dobra? Śmierć dobra to ostateczne pojednanie się z Bogiem z przyjęciem Eucharystii i Sakramentu Namaszczenia.

   Tak się stanie dzisiaj, bo na zakończenie Mszy Św. siostra zaśpiewa wołanie do Boga (powtórzone trzy razy) o uchronienie nas od śmierci nagłej i niespodziewanej. Ponadto śmierć ma być godna. Przekazałem sytuacje spotykane na wioskach: zmarła otoczona modlącymi się po wizycie kapłana, zapalona gromnica, stół nakryty białym obrusem.

   Od Ołtarza Świętego płynęły słowa...

Z Księgi proroka Daniela, który w nocnych widzeniach (Dn 7,9-10.13-14) ujrzał Przedwiecznego z przybyciem Pana Jezusa, Któremu przekazano wieczne panowanie z królestwem, które nie ulegnie zagładzie.

Psalmista w tym czasie głosił chwałę Pana (Ps 97,1-2.5-6.9), który wywyższony króluje nad ziemią..."wesel się, ziemio, radujcie się, liczne wyspy! (...) Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę".

Apostoł Piotr dodał (2 P 1,16-19), że nie postępowali "za wymyślonymi mitami", ale Zbawicielem "jako naoczni świadkowie Jego wielkości".

    Natomiast Pan Jezus na górze przemienił się wobec trzech Apostołów z pojawieniem się Mojżesza i Eliasza (Ewangelia: Mk 9,2-10). W tym czasie Bóg Ojciec powiedział z osłaniającego obłoku: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".

   Eucharystia ułożyła się w zawiniątko, a ja w słabości uciekłem do domu, gdzie padłem w błogi odpoczynek. Zapytasz: pielgrzymi jechali do MB Pokoju w Medziugorie i zginęli? A gdzie Opatrzność Boża?

   Zapewniam każdego, że w tej pielgrzymce 80% katolików myśli i mówi tak jak spotkana dzisiaj. Dodam tylko, że uczestnicy udający się do miejsc świętych podlegają większemu niebezpieczeństwu ze strony Szatana.

   Na pewno okaże się, że firma turystyczna oszczędzała i prowadził jeden kierowca, albo dwóch, ale przemęczonych. Tak umarła lekarka anestezjolog...siódmego dnia ciągu dyżurowego.

   Śmierć dla 99.99% ludzkości zamkniętej w mgle materializmu oznacza "bezpowrotny odjazd" z naszym unicestwieniem. Ja wiem, że jest odwrotnie, ponieważ nasze narodzenie to zesłanie po którym w momencie śmierci (odpadnięciu ciała fizycznego) wracamy do naszej wiecznej ojczyzny.

                                                MB Pokoju

    Powinniśmy śmierć naszych bliskich obchodzić z radością..."z taką samą radością, jaka macie dla narodzin dziecka". Tak, bo jest to moment otwarcia drzwi dla życia do którego jesteśmy stworzeni.

   Dodam, że moją radość psują zgony ludzie dobrych, ale żyjących tylko dla życia, bo pod drzwiami usłyszą: nie znamy takiej duszy! Najważniejszy jest apel Matki Bożej Pokoju, abyśmy oddali naszą śmierć Bogu Ojcu przez Jej Serce...

   Nic nie badaj, bo szkoda twojego czasu...nawet nie próbuj rozmyślać o tym, bo dostaniesz bólu głowy, co wyjaśnia rycina z "Medycyny po dyplomie" (1998).

                                 Mądrosć ludzka 

   Bez łaski wiary nie pojmiesz agonistyki czyli walki, która rozgrywa się pomiędzy ciałem i duszą, życiem i śmiercią, Królestwem Bożym i demonicznym ateizmem...głoszącym nicość. Przyjmij Słowa Matki Bożej Pokoju na temat śmierci...to, co głoszę.

                                                                                             APeeL