Cały czas jestem prowadzony przez Boga. Normalny człowiek nie zauważy tego, ponieważ kieruje się tylko wolą własną. Nawet nie pomyśli o życiu wiecznym w pełni szczęścia...

   Ludzie pragną tego życia, a zarazem uważają, że Panu Bogu starość się nie udała. Pragną wiecznej młodości...jak Magda Gessler. Nie wiedzą, że w Królestwie Bożym nie ma s t a r o ś c i. Nie ma też Boga Ojca jako czcigodnego starca! 

   To wykorzystuje Szatan, który ogłupionym przez niego podsuwa systemy mające stworzyć szczęście tutaj. Nabrani nawet nie pomyślą, że takie "dobra" podsuwa Bestia...spełniając ludzkie pragnienia. Stąd biorą się życzenia: "stu lat i wszystkiego najlepszego czyli zdrowia, szczęści i pomyślności".

    Nie zmarnuj tego świadectwa pisanego tuż po Eucharystii czyli zjednaniu z Duchowym Ciałem Pana Jezusa. Wówczas następuje moja przemiana: ciała z duszą na duszę z ciałem. Z tego powodu mam pragnienie mówienia o naszej wierze, nawracania, zapewniania o istnieniu po śmierci.

   Aby to zrozumieć musiałbyś sam zaznać tego uniesienia (ekstazy) z zalaniem duszy pokojem i słodyczą...także w ustach. Nie mam w tym czasie radości i to ziemskiej (neokatechumeni wówczas tańczą).

   Mistyka eucharystyczna to wielka łaska Boga Ojca, a zarazem krzyż (cierpienie), ponieważ widzisz zgubę większości. Dodatkowo nie należymy już do tego świata...stąd niezrozumienie świadectw.

   Oto przykład. Podczas badania mojego serca (echo) kardiolog zapytał o bóle wieńcowe. Przekazałem, że miałem takie, ale poprosiłem Pana Jezusa o zamianę naszych serc. Bóle fizyczne ustały, ale w sercu mam cierpienia, które odczuwa Zbawiciel.

   Na początku nabożeństwa zwróciły uwagę słowa kapłana o naszym powołaniu. Odpowiedz sam sobie; jakie jest twoje powołanie...jako ostateczny cel życia? W tym czasie popłynęły czytania....

Prorok Ezechiel przekazał od Boga Ojca (Ez 18,1-10.13b.30-32): "wszystkie osoby są moje". Dalej było ostrzeżenie, że "umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła". Natomiast sprawiedliwi "postępując uczciwie" żyć będą.

   Przekaz kończy zalecenie: "Nawróćcie się! (...) Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy (...) utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. (...) Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci (...)".

Psalmista wołał (Ps 51,12-15.18-19):

"Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. (...)

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy"...

Pan Jezus zalecił uczniom (Ewangelia: Mt 19,13-15), aby nie zabraniali przyprowadzać do Niego dzieci, bowiem do takich należy Królestwo Niebieskie. Znane jest określenie: jeżeli nie staniecie się jak dzieci.

 

                                             Jezus błogosłąwiący dzieci

 

   W moim sercu wszyscy jesteśmy dziećmi Boga Ojca, dlatego zbuntowany Archanioł nienawidzi nas i pragnie naszej zguby, abyśmy trafili do Czeluści...

    Wróciłem na Mszę św. wieczorną o 19.00 jako dodatkową - we wczorajszej intencji - ocalenia naszej ojczyzny przez Wszechmogącego...

                                                                                                        APeeL