Na Mszy Św. o 6.30 - poprzez proroka Ezechiela - popłynęły Słowa Boga (Ez 37,1-14) o symbolicznym ożywieniu suchych kości czyli zebraniu rozproszonego narodu wybranego.

    "Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. (...) Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan (...) Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego (...)".

    Dzisiaj ten naród to ponownie suche kości, nie rozpoznali Zbawiciela i zamordowali Go. Dalej trwają w przekonaniu...czekając na jakiegoś zbawcę.

   Psalmista wypowiedział (Ps 107,2-9) ich los, wybawienie przez Boga, gdy "cierpieli głód i pragnienie i wygasło w nich życie (...) Niechaj dziękują Panu za Jego dobroć, za Jego cuda wobec synów ludzkich". Nie ma podziękowania, ale trwanie w bezbożności...

   Ich działanie było pokazane w Ewangelii: Mt 22,34-40, gdzie wystawiono na próbę Pana Jezusa pytając o najważniejsze Przykazanie Boże? On im odpowiedział: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (...) Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego".

   Dzisiaj Eucharystia ułożyła się w kielich kwiatu...jako podziękowania za wczorajsze modlitwy oraz przepisanie czterech zaległych świadectw wiary. Nagle serce i duszę zalał Pokój Boży oraz słodycz...także usta. Stała się cisza, odeszła słabość ciała. Krzyczałem w myślach: "Boże! Boże mój!".

   Podjechałem pod krzyż podlać kwiaty, które wyglądały pięknie. Właśnie trwa klęska suszy (wysychają rzeki i zbiorniki), płaczą rolnicy, bo nie ma czym poić zwierząt. W tym czasie specjalnie zatruto wodę w Odrze. Uczyniono to "sprytnie", a to oznacza, że nie wykryjesz ich działania.

    Tak właśnie działają bolszewicy: napadają w sposób, który nie mieści się w głowie, a ty tłumaczysz się jako winny i o to właśnie chodzi! Taka jest ich przewrotność jako posłuszeństwu upadłemu Archaniołowi (Mefistofelesowi) o nadprzyrodzonej inteligencji....w czynieniu zła!

    Mamy rząd PiS-u, ale cała struktura władzy jest z poprzedniego systemu, budowanego długo i precyzyjnie. Tam siedzą związani z okupantem do trzeciego pokolenia. Nie widzisz tego, a rządzisz naszym krajem i odpowiadasz za nasze bezpieczeństwo?

    Od razu powinno się wskazać grożącym nam Rosjan oraz rodaków pragnących przewrotu! Czy wiesz, że pęka mi serce z powodu specjalnej "opieszałości" podczas tego bioterroryzmu z szukaniem przyczyn...z tłumaczeniem się. Czy to było na rozkaz typu: nie ruszajcie tej sprawy!

   W tym czasie Totalna Targowica zaczyna kontrolować odpowiedzialnych, a Donald Tusk, który brał udział w zamachu w Smoleńsku kreuje się na zbawcę "samych swoich". Mamy wielu POlaków, wrogów pragnących władzy, prawie opętanych, którzy kierowani są przez naszego człowieka w Moskwie. Niech oni się tłumaczą...

   Nic nie da przebieranie w ludziach, powoływanie wciąż nowych, bo wielu z nowych to agentura naszego człowieka ze Wschodu. Chodzi o to, aby nie robić nic samemu, ponieważ może nas uratować tylko Opatrzność Boża...

    W działaniach dywersyjnych moc militarna jest nieprzydatna, bo ci ludzi prowadzeni są przez Mefistofelesa. Dlaczego nie kierujemy się do Boga Ojca? Tacy silni jesteśmy? Chcecie wszyscy zginąć? Na tak wysokich stanowiskach siedzą ludzie naiwni. Nic nie nauczył ich zamach w Smoleńsku. Nie pamiętają o groźbach za Cud nad Wisłą!

   Myślę, że panu Donaldowi dobrze zrobiłoby odosobnienie, gdzie przemyślałby swoje życie, nawrócił się i porzucił starego człowieka. Tutaj nie będzie miał zadowolenia do końca życia, bo jakby przejął władzę będzie dalej gadał na PiS. To człowiek słaby, całkowicie zmanierowany przez władzę, u niego mowa to sprawa ust.

                                                         Płatność za zdradę... 

Worek z 30 srebrnikamikolorowanki      Srebrniki

Kolorowankimalowankil.pl  Zdrada Judzasza Ew. Łukasza 22,1-6        Sakwa  30 Srebrników...

   Jan Hartman krytykował Kościół Święty za wypadek do Medjugorie, a ja od razu wskazałem, że winna jest firma turystyczna. Okazało się że jest nielegalna, poszkodowani nie otrzymają odszkodowań, bo omijano ubezpieczenie. Kto dzisiaj może otworzyć coś nielegalnego? Mogą to uczynić tylko ci, którzy mieli władzę i dalej ją mają.

   Skąd to wiem? Wiem jak działa Szatan, a wszelkiej maści szkodnicy postępują wg jego inteligencji (upadłego Archanioła). Tak właśnie uczyniono ze mną w OIL i NIL w W-wie. Specjalnie pisałem o pomoc do wszystkich instytucji o ładnych nazwach.

   Piszesz do Rzecznika Praw Obywatelskich, a odpowiada ci sprzątaczka. Pani prokurator przysłała rozpoznanie sądu kapturowego z Izby Lekarskiej!  Musisz zrozumieć, że Szatan to jest totalny fałsz, który obecnie jest ujawniany podczas napadu na Ukrainę.

   Ten demoniczny fałsz reprezentuje Totalna Targowica pod przewodem Donalda Tuska. Z czym gość trafi przed Oblicze Boga Ojca?

                                                                                                        APeeL