Obudziłem się, gdy żona wychodziła na Mszę św. o 6.30, a w podsuniętej przez Belzebuba (wodza demonów) myśli: "pośpię" (siedziałem do 4.00) i mam do opracowania wczorajszy zapis (a już edytowałem na stronę). Wciąż piszę o tym momencie naszej słabości, bo jest wykorzystywany w celu zmiany przebiegu dnia naszego życia zgodnego z Wolą Boga Ojca.

     Zerwałem się na spotkanie z Panem Jezusem, bo była dopiero 6.05. Pod garażem zaczepił mnie młodzieniec z prośbą o papierosa. Przekazał, że ma zespół ADHD, a pobierane leki nasilają pragnienie palenia. Dałem mu 5 zł. (sprzedają na sztuki).

     Zważ, że to była pierwsza "duchowość zdarzenia" ("ratunek") rozpoczynająca cały ciąg. Przenieś to na pomoc z całego świata dla napadniętej Ukrainy. Zgłaszają się tam także lekarze wolontariusze, którzy wyszukują chorych.

    Św. Paweł mówił (Dz 22,3-16), że jest Żydem, który otrzymał "staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie". Dalej przekazał moment nawrócenia, gdy zaniewidział i usłyszał głos Pana Jezusa z zapytaniem dlaczego Go prześladuje. Nawrócenie niektórych wymaga Bożego wstrząsu!

     Pan Jezus po zmartwychwstaniu (Ewangelia: Mk 16, 15-18) wskazał Apostołom, aby szli na świat i nawracali: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony".

     W sercu trwały rozproszenia, ponieważ dzisiaj jest posiedzenie Ok. Rady Lekarskiej w W-wie z ewentualnym rozpatrzeniem mojej krzywdy (sprawa opisana 23.01.2023). Zarazem napłynęło natchnienie, aby poprosić o pomoc moją b. dyrektorkę, a właśnie będzie przyjmowała dzieci (przez dwie godziny). Gdybym został w domu...w tym czasie spałbym smacznie. Zobacz jak groźni są wrogowie naszej wiary (zapis z 26.01.2023), a stałem się ofiarą takich, ale w białych kołnierzykach.

 

                                    Białe kołnierzyki 

                                                               naTemat  Masz problem...

     Zarazem napłynęło natchnienie, aby poprosić o pomoc moją b. dyrektorkę, a właśnie będzie przyjmowała dzieci (przez dwie godziny).

    Po Mszy św. przed żoną napisałem pismo i zawiozłem koleżance, a gdybym został w domu (podpowiedź demona)...w tym czasie spałbym smacznie. 

                                                            Pani Doktór

    Mam prośbę, aby Pani Doktór zadzwoniła do prezesa ORL, ponieważ dzisiaj ma być rozpatrywana moja krzywda (przez nową radę).

   Proszę przeczytać zapis w moim dzienniku duchowym z dnia 23.01.2023 (z intencją modlitewną), gdzie jest pismo z 16.01.2023 z ORL z moją skróconą odpowiedzią oraz odnośnikiem na blog Jana Hartmana (pod jego wpisem, że czas skasować Izby Lekarskie).

   Dzisiaj domyśliłem się dlaczego pismo sugeruje piątą komisję lekarską. W 2013 r. nie stwierdzono choroby, powinni zwrócić mi pwzl (do pracy nie wrócę, ale nie mogę sobie zapisać leków), a teraz chcą "badać"...prawdopodobnie inne choroby.

    Jeżeli chodzi o zaburzenie pamięci...jest to wynik trucia się oparami rtęci (długi czas) z aparatu do mierzenie ciśnienia, który upadł na wizycie. Nie wiedziałem, że jest to szkodliwe. Dobiłem 80-lat i daj Boże każdemu taką kondycję.

    Wówczas, gdy przybyła Pani Doktór, aby powiadomić mnie o interwencji Izby Lekarskiej (żądanie zwrócenia pwzl) trwało odwołanie do Sądy Administracyjnego. 

    Moja obecność nie jest potrzebna, ponieważ sprawa od początku do końca dotyczy łamania mojego prawa. Nie mam pretensji, pragnę ugody, może paru groszy, bo poniosłem wielki koszty.

    Proszę podkreślić, że za moją ciężką pracę odpowiadała Pani Doktór jako dyrektorka. Tyle i aż tyle.                                                                                      Dziękuję

    Może drgnie serce prezesa, a chodzi o to: czy staje się po stronie ważniaka antykrzyżowca czy po stronie katolika?  Po wszystkim zapaliłem lampkę pod krzyżem Pana Jezusa...   

                                                                                                              APeeL