Zobacz jak dzisiaj zostanie podana intencja modlitewna, bo dzięki temu od 11.25 - 13.00 będę mógł - towarzysząc grającym w piłkę nożną - wołać do Boga Ojca za te osoby.

1. Przed wyjazdem na Mszę świętą o 7:00 zajrzałem na blog prof. Jana Hartmana (www.polityka.pl Loose blues), gdzie 28 stycznia dał aktualny wpis: "Klauzula lekarzy bez sumienia". Chodziło o gwałt na niepełnosprawnej 14-ce, która zaszła w ciążę, której nikt nie chciał usunąć.

2. Pod drzwiami kościoła spotkałem trójkę młodych z puszkami zbierającymi "na Owsiaka". My przez cały rok mamy wiele różnych zbiórek, a na nabożeństwa nie przychodzą bogacze, którzy jeżdżą do niedalekiej kaplicy ("parafia w parafii")...tam oprócz tacy nie ma żadnych zbiórek. 

    Wolontariuszom powiedziałem, że źle czynią, cel jest słuszny, ale pan Jerzy Owsiak jest jawnym przeciwnikiem naszej wiary. Ciekawe ile sam da na leczenie sepsy?

 

                                                      Puzzle Factory - walka dobra ze złem

                                                            Puzzle Factory Walka dobra ze złem...

 Na chórze zacząłem rozważać wpis profesora. Rzeczpospolita nie jest państwem wyznaniowym (tak jak w islamie) i nie można mieć pretensji na różne działania demokratycznie wybranej władzy z prawem stanowionym przez Sejm RP.

     Prawdę mówiąc nigdzie nie widziałem Prymasa, nawet dziwię się, że nie zabiera głosu w różnych sprawach, a przecież nie można oddzielić życia codziennego, a nawet przewodzenia państwem od wiary,

    Przekładając to na prosty język: władza działa według własnych pomysłów ("widzimisię") bez modlitwy o błogosławieństwo Boże czyli postępowanie zgodnie z wolą Boga Ojca. W ten sposób można doprowadzić kraj do ruiny.

    Grozi  nam zagłada (III Wojna Światowa), a w tym czasie planujemy budowę elektrowni atomowych oraz Centralnego Portu Lotniczego. Z drugiej strony pokazano wielkie zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, które przyjmują płody rolników i nie płacą im nawet grosza! Protestujący trafiają na zamknięte bramy z ochroniarzami!

    Postanowiłem dać komentarz na blogu profesora ze świadomością zarzutu: prawienia kazania. A takie właśnie prawi pan profesor Jan Hartman...kaznodzieja  świecki podobny do o. Roberta Biedronia, który pomylił swoje powołanie. Z jednej strony można wyrażać swoje poglądy, a z drugiej powstaje zarzut, że wierzący mieszają się do polityki.

 

                                             Świecki Ruch Misyjny Epifania

                                                               Świecki Ruch Misyjny Epifania

    Od Ołtarza św. popłynie Słowo...

Proroka (So 2,3;3,12-13): "Szukajcie Pana (..) szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego".

Psalmista dodał (Ps 146,6-10): "Ubodzy duchem mają wstęp do nieba"...

Św. Paweł powie (1 Kor 1,26-31), że Bóg Ojciec powołał: "Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców (..)".

Natomiast Pan Jezus przekaże dzisiaj błogosławieństwo (Ewangelia: Mt 5,1-12a): ubogim w duchu, smutnym, cichym, pragnącym sprawiedliwości, miłosiernym, czystego serca, wprowadzających pokój, cierpiących prześladowanie dla sprawiedliwości, a szczególnie tych, którym urągają z powodu wiary w Pana Jezusa.

    Przed Eucharystią serce zalała miłość do Boga Ojca z tęsknotą, której nie można wyrazić. Krzyczałem tylko w sercu: "Jezu! Panie mój! Boże Ojcze! Duchu Święty! Dziękuję za to, że Jesteście! Dziękuję za łaskę wiary!". Padłem na kolana i chciałbym tak trwać do końca życia...

                                                                                                                  APeeL

    Oto mój komentarz na w/w blogu prof. Jana Hartmana (www.polityka.pl Loose blues) z jego wpisem 28.01.2023: "Klauzula lekarzy bez sumienia"...

Motto: czynienie dobra przez zło...

     Sumienie to Boży wkład w naszej duszy. Posiada je każdy, tak jak duszę. Nawet ci, co to negują. Zbrodnią jest gwałt i to na niewinnej i niepełnosprawnej umysłowo dziewczynce.

    Jako lekarz nie piszę w imieniu korporacji, bo wśród lekarzy większość jest niewierząca i zdziwienie budzi lekarz katolicki leczący ciało i duszę, ponieważ wielu nieszczęśników szuka pomocy u psychiatrów...ateistów, a wymagają interwencji nadprzyrodzonej (także w prowadzeniu leczenia).

    Sam doznałem śmierci cywilno-zawodowej przez Izbę Lekarską, gdzie koledzy mają usta pełen etyki, nauczają innych i zawieszają pwzl (np. za inne widzenie szczepień na których dorabia się mafia).

    My nie jesteśmy państwem wyznaniowym i cóż obchodzi Pana Profesora "chowanie się pod sutanną", a dlaczego nie pod strojem imama w meczecie?

    "Klauzula sumienia okazuje się pałką, którą Kościół katolicki i fundamentalistyczne organizacje religijne" Przecież prawo stanowi Sejm RP.

    Dalej trwa obsesja Pana Profesora na tle wiary katolickiej. Nie uznaje Pan Profesor duszy, a pisze o sumieniu, które jest "szantażem (..) obłudne przywoływanie najwyższych wartości i związany z tym fałszywy patos (..)  przewrotną patologią" (..), że "donoszenie ciąży z gwałtu jest dopustem bożym, który kobieta ma obowiązek znosić (..) Nikomu nie wolno narzucać swojego „głosu sumienia” innym".

   W Izbach Lekarskich są funkcjonariusze bardzo religijni. Przecież oni pilnują "etyki zawodowej" i dobra chorych. To faryzeusze, którzy także napadają na naszą wiarę (jestem tego dowodem).

   Znowu "Doktryna kościelna" czyli Prawo Boże ("nie zabijaj") nie powinna obchodzić niewiernych, oraz wyznawców innych wiar. Dalej trwa napad na wiarę katolicką, a większość bezbożnych lekarzy w tym faryzeuszy z Izby Lekarskiej ukrywają się pod białymi fartuchami.

   K o n k l u z j a: dziewczynka powinna mieć wykonane cesarskie cięcie przed donoszeniem ciąży. Wiele bezdzietnych małżeństw katolickich przyjęłoby to dziecko. Ilu powstaje z gwałtów w małżeństwach dokonywanych po pijaku. Jaka jest pewność, że nie poczęła geniusza?

    W intencji tego dnia ofiarowałem Mszę św. z Eucharystią oraz 1.5 godzinną modlitwę...