Motto: Maryjo bądź zawsze ze mną...

    Bestia nienawidzi Matki, Niewiasty poczętej bez grzechu pierworodnego, która poczęła Pana Jezusa z Ducha Świętego i porodziła w sposób cudowny. Nie było ludzkiego porodu, stąd "Dziewica teraz i zawsze".

    Zaraz zacznie się dyskusja z niewiernymi, którzy negują cud stworzenia wszystkiego. Jako lekarz chciałem uzyskać "dowód" i po prośbie w ręku znalazła się Księga Pierwsza "Poematu Boga-Człowieka" Marii Valtorty. Sam zobacz...

    Poczęcie z Ducha Świętego z Jego wyjaśnieniem Józefowi zajścia w ciążę małżonki (str. 117)...

Poczecie Pana Jezusa

 

     Cudownego Porodu Dzieciątka Jezus (str. 170)...

 

Narodzenie Jezusa

 

    Przed Mszą św. o 6.30 żona prowadziła rozważania i modlitwę różańcową, została też odmówiona litania do Matki Bożej (Loretańska), a także wołanie do Świętego Michała Archanioła z prośbą o uchronienie nas "od ognia piekielnego". Po wszystkim zostaliśmy pobłogosławieni Monstrancją.

    Podczas modlitwy z lampy przy wielkim fresku z Golgotą płynęły na mnie promienie jak z poniższego obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Jakże to było zadziwiające...

 

                                                               MB Lichenska

 

   W tym czasie Szatan zalewał mnie nienawiścią do kolegów z samorządu lekarskiego...nawet podsunął spotkanie z nimi na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w W-wie, gdzie zapytałem: czy na sali jest lekarz katolik? Wszyscy pochylili głowy, a ktoś mruknął, że tutaj wszyscy są katolikami!

   Ten "serial" przerwało "spojrzenie" Pana Jezusa Miłosiernego...jako ostrzeżenie, bo mam modlić się za nich, ponieważ nie wiedzą, co czynią. Króluje tam faryzeizm z pięknymi artykułami w naszej prasie (opłacanej ze składek lekarzy: 120 zł m-cznie). Jakże pomagają od Rzecznika Praw Lekarzy poprzez Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy aż do prezesów z radzącymi podobnie do Borysa Budki.

   Zobacz, jak jest wciskana od Przeciwnika Matki Bożej nienawiść! Dlatego ludzie zabijają się, a nawet uczestniczą w ludobójstwie. W. W. Putin z bolszewicką wierchuszką bez powodu napadł na Ukrainę! Stracił już 200 tysięcy rodaków i dąży do zagłady świata.

   Właśnie świętował rocznicę ocalenia Stalingradu, nawet zaproponował postawienie pomnika synowi szatańskiemu...Stalinowi. To dla niego bożek...spotkają się już niedługo, bo na starość czas płynie coraz szybciej. W tym czasie nie widać poruszenia w związku z przestrogą dla świata i kościoła wg. Objawienia Matki Bożej z Akita.

 

                                   Akita

 

   W tym czasie od Ołtarza św. popłyną słowa św. Pawła (Hbr 13,15-17.20-21): "Przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie (..) Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami".

   Natomiast Pan Jezus w Ew: Mk 6, 30-34 zalecił uczniom odpoczynek na pustyni, bowiem wielu "przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu".

   Eucharystia odmieniła moje serce i duszę, którą zalał pokój Boży, miłość oraz bliskość wszystkich ludzi...w tym najgorszych, nawet Putina. Taka jest wszechogarniająca Miłość Boża, której nie można przekazać, ponieważ trzeba jej zaznać samemu!

                                                                                                             APeeL