Poproś Boga o prowadzenie w codzienności, bo od tego zależy uniknięcie kłopotów, które ma każdy z nas. Jest to pokazane na dziecku prowadzonym przez ziemskiego ojca, które chce się wyrywać i biec na oślep. Zarazem musisz zauważyć, że twoje dni płyną wówczas inaczej.

    Tak się stało po zaproszeniu Boga Ojca do mojej izdebki, chociaż Trójca Święta jest Wszechobecna! W tym wypadku chodziło o przekazanie świadectwo wiary...

    Sam zobacz to prowadzenie...tylko z tego dnia:

1. Wstałem w nocy i zapisałem wczorajsze świadectwo wiary oraz dwa dni zaległe.

2. Zarazem wysłałem prośbę do programu alarm@tvp.pl Wiem, że nie pomogą, ponieważ jest wiele krzywd ludzkich, a duchowość z dyskryminacją katolików oraz stosowanie sowieckiej psychuszki nie jest ważna, bo dotyczy tylko figurantów (śledzonych z rozpędu przez służby bolszewickie).

3. Trafiłem do zakładu napraw samochodów w sprawie wyregulowania linek zmiany biegów oraz hamulców, które skrzypią.

4. Wróciłem do założenia konta na www.polityka.pl, które skasowałem w złości. Zarazem wysłałem uwagi...

      Chciałem podziękować za dotychczasowe dawanie moich komentarzy na blogu prof. Jana Hartmana (Zapiski nieodpowiedzialne). Pan profesor jest wiedzącym, że nie ma Boga, a ja wiedzącym, że "Wszystko jest prawdziwej w Kościele katolickim" (www.gazeta.pl Forum Religia). Mimo, że mój wątek jest niezgodny z linią "Gw" nie wtrącają się w zapisy. 

   Ktoś zapyta: po co pcham się na takie fora? Jako lekarz wiem, że zdrowi nie potrzebują lekarza. Pan profesor Jan Hartman łagodnieje po moich prośbach, aby nie napadał na naszą wiarę. Moje komentarze nie są obraźliwe, bo mam szacunek dla niewierzących.

   Jeżeli ktoś jest zbanowany to trzeba go zawiadomić, bo traci się czas na wpis, który trafia do kosza. Ponadto każdy mający konto (szczególnie do wpisów na blogu profesora) powinien prenumerować tyg. "Polityka", a dający nadmiar komentarzy dodatkowo wesprzeć darowizną Portal. Pozdrawiam

5.  Tak się stało, że właśnie w tym tygodniu zostałem zapisany do stomatologa z ubytkiem w zębie. Zabieg wykonano błyskawicznie, a po wyjściu popłakałam się z  dziękczynieniem Bogu Ojcu, To zarazem okaże  się  intencją dnia, co potwierdzi psalmista wołający (Ps 104) na Mszy św. wieczornej: "Chwal i błogosław, duszo moja, Pana".

6. Niby przypadkowo zepsuło się połączenie internetowe, ale dzięki temu podczas naprawy otrzymałem najszybszy internet, zalecenie przeniesienia do nich telefonu komórkowego (jeden rachunek) z zakupem nowego stacjonarnego.

7. Spełniło się wczorajsze pragnienia mówienia o naszej wierze...

a) W zakładzie napraw samochodów podano przykład złego zachowania kapłana w stosunku do wracającego po latach do wiary (spowiedź). Wyjaśniłem, że sprawił to Szatan, bo wiedział, że traci duszę. Dla mnie jest to proste, ale ludzie normalni widzą winę "kościoła" w odchodzeniu od wiary.

b) Po zjednania z Duchowym Ciałem Pana Jezusa na Mszy świętej wieczornej będę rozmawiał z kapłanem prosząc go, aby nigdy nie zwątpił, bo jest to broń atomowa Przeciwnika Boga. Wskażę też na metody jego działania...

   W telewizji trafię na świadectwa Sybiraków oraz informację o obozach na Białorusi. Tak jest też z nami, ponieważ przebywamy w "Obozie Ziemia" i także wróci nas garstka... 

   Większość ludzi życzy sobie 100 lat i pragnie przedłużyć ten czas. Nie wiedzą, że są oszukani przez Szefa sił ciemności. Nie chcą powrotu do krainy wiecznego szczęścia.

    Nie zmarnuj tego świadectwa i uwierz, że wszystko jest prawdziwe w naszej wierze. Odrzuć mącących w głowach zwolenników Parad Grzeszności. Oni są kochani przez Boga Ojca bardziej ode mnie, ale muszą porzucić swoje demoniczne pragnienia.

    To jest bardzo proste, ale nic nie ujrzysz bez  Światłości Bożej. Otwórz serce już w tej chwilce i zapragnij wejścia na drogę zbawienia. Podziękujesz mi, gdy spotkamy się w Królestwie Bożym...w naszej Prawdziwej Ojczyźnie.

                                                                                                              APeeL