Nic nie panuj, żyj daną chwilką, nie wpadaj w panikę, ale zdaj się na ochronę Boga i Jego prowadzenie, a zobaczysz, że każde zło zamieni się w dobro. Dodatkowo nauczysz się wielu rzeczy. Inaczej jest w "pomocy" Przeciwnika, który szkodzi jawnie lub czyni "dobro".

    W prowadzeniu przez Boga Ojca w nocy zapisałem wczorajszą intencję, którą poprawiłem rano. Dobrze, bo wystąpiła awaria telefonu stacjonarnego z brakiem internetu. To zdarzenie sprawiło zarazem odczytanie intencji modlitewnej tego dnia.

    Trafiłem też do dwóch zakładów samochodowych, gdzie w blacharskim stały wraki pojazdów zniszczonych w wypadkach. Na dojeździe stał TIR z pomagającymi...wyobraź sobie, że taki zestaw przewozi żywe zwierzęta!

    Na Mszy św. trwało rozproszenie i niepokój z poczucia napadu na mnie: sługę Boga Żywego, a w tym czasie siostra śpiewała: "Pan jest mocą Swojego ludu. Pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W Nim moja siła...nie jestem sam!"

    Trwała dalsza relacja (Rdz 2,18-25) z dzieła Stworzenia: "Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!"

   Fakt faktem, że nie było tam kamer TVN-u ze Stokrotką, ale mnie zadziwił przekaz, bo przecież nasze ciała powstają z prochu ziemi (w tym różnych kości), a to nikogo nie dziwi!

   Na to Pan Jezus zawołał (Mt 11, 25): "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom". Natomiast (w Ewangelii: Mk 7,24-30): uwolnił córkę poganki od złego ducha.

    Eucharystia dała uniesienie duchowe oraz moc z pragnieniem dawania świadectwa wiary, a właśnie spotkałem znajomą z córką, która dziękowała mi za otrzymane modlitwy do o. Pio, które sprawiły uwolnienie jej męża od alkoholizmu. Mówiłem im z mocą o posiadaniu duszy i potrzebie korzystania z pomocy i Opatrzności Boga Ojca.

   Podczas modlitwy z towarzyszeniem grającym w piłkę nożną przepłynie cały świat zaskoczonych awarią z duszami ofiar. Symbolem takich zdarzeń jest Czarnobyl, a przecież wystarczy, że złamiesz klucz w zamku, w nocy nawali lodówka, złapiesz gumę lub "spali się" świeca.

                                     Czarobyl

 

    Nawet nie wspominam o nagłych awariach naszego ciała: niedrożności jelit, zatorze płuc w żylakowatości, zachłyśnięciu się, bezobjawowym udarze niedokrwiennym mózgu, bloku w przewodzeniu impulsów w sercu z potrzebą noszenia rozrusznika, samoistnym pęknięciu błony bębenkowej w całkowitą głuchotą...to nie ma końca! Ciąg dalszy nastąpi...

                                                                                                             APeeL