Wczoraj zaleciłem, abyś zbytnio nie planował i nie martwił się, ale zawierzył Bogu w prowadzeniu. Tylko czyniąc Jego Wolę będziesz miał zadowolenie z życia z późniejszą chwałą. Musisz raz zaznać  i  z a u w a ż y ć  pomoc Stwórcy, aby to zrozumieć.

1. Niech posłuży temu dzisiejsza pomoc w błyskawicznym odczycie intencji modlitewnej dnia...po wejściu do kościoła na Mszę św. wieczorną. Na stoliczku była wyłożona aktualna "Polonia Christiana" (styczeń-luty)...jak na zdjęciu.

                                     Polonia Christiana

 

    Ponieważ wszystkie "moje miejsca" w kościele były zajęte znalazłem się pod wielkim obrazem Trójcy Świętej. W tym czasie błyskawicznie przepłynęły obrazy, które były wynikiem natchnienia duchowego.

    Podkreślę, że koledzy psychiatrzy negują ich istnienie, a właśnie dzisiaj słuchałem relacji komponującej muzykę, która nie czyni tego sama z siebie, ale zapisuje napływające natchnienia...np. w samochodzie podczas oczekiwania na skrzyżowaniach ulic!

   Kiedyś jeden z czytających (Eliasz) był ciekaw jak przebiega prowadzenie przez Boga Ojca, ale nie umiałem tego przekazać. Jego trafna ocena mojej duchowości jest w "Dwóch zdaniach o sobie" (Menu główne).

2. W błysku wróciły słowa, które na blogu Jana Hartmana napisał bezbożnik, że "Religie są odpowiedzialne za nasz obskurantyzm i niewiarygodną obłudę – tu chyba nie mam wątpliwości?" Przypomnę, że obskurantyzm (od łac. obscurare, obscurans „zaciemniać, zaciemniający”) – ciemnota umysłowa, wstecznictwo, kołtuństwo, wrogie nastawienie do postępu, w tym...doktryna katolicka!

Odpowiedziałem.

    "Jestem wiedzącym, że wszystko jest prawdziwe w wierze katolickiej (nie ma Boga oprócz Jahwe). Nie dziw się, bo sam piszesz jako wiedzący, że Tam Nic Nie Ma, a jest to zacofanie duchowe...tak delikatnie określę twój obskurantyzm"!

3. W jednym błysku miałem wyjaśnione, że inteligencja nadprzyrodzona z natchnieniami napływa do nas ze strony Bożej oraz od Przeciwnika! Strona Boża to miłość, a tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg!

    Natomiast ze strony Szatana jest to inteligencja nadprzyrodzona, ale w czynieniu zła: zbrojenie się przeciwko wymyślonym wrogom, stawianie siebie na piedestale z pragnieniem czci własnej, robienie religii z grzesznego współżycia seksualnego, itd.

    To działanie według woli własnej lub woli jakiegoś guru politycznego, a nawet bożka, co jest pokazane w klanie kimoli (KRLD). "Będziecie jako bogowie"...

    Jeszcze niedawno była to czerwona zaraza, a teraz jest tęczowa, którą przytuliła czerwona. Bóg Ojciec stworzył kobietę i mężczyznę, a nie samych mężczyzn lub tylko kobiety. Robienie z tego religii jest właśnie przykładem sztucznej inteligencji płynącej prosto od Szatana.

   W islamie zabijają takich, ale nie będę wyjaśniał dlaczego, ponieważ sami są oszukani! U nas modlimy się za takich, bo inaczej nie możesz ich odciągnąć od Bestii!

4. Właśnie od Ołtarza św. padną słowa (z Ewangelii: Łk 10, 1-9), że Pan Jezus wyznaczył "jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał".

    Dzisiaj nie chodzimy po domach osobiście, a ja - zjednany z Duchowym Ciałem Pana Jezusa w Eucharystii - przybyłem właśnie do Ciebie jako taki (siedemdziesiąty trzeci), bo Pan Bóg wciąż powołuje do pracy na Swoim Poletku...

    Na ten czas siostra zaśpiewała pieśń: "Pan jest mocą Swojego ludu (...) On jest mym Bogiem nie jestem sam!" Eucharystia ułożyła się wzdłuż jamy ustnej pionowo, a później mocno przylgnęła do podniebienia (to znak Opatrzności Bożej).

5. Mamy czynić sobie ziemię poddaną, ale Szatan też wysyła swoich złotoustych ciemniaków duchowych, których przykładem jest "pastor" Robert Biedroń oraz Krzysztof Śmiszek (5 mieszkań, "zarobiłem to mam"). Przykładem takiego  demonicznego człowieka jest też Radek Sikorski, który głaszcze W. W. Putina, że zabija, ale detalicznie. Zapomniał biedaczyna o Czeczeni i nie widzi ludobójstwa na Ukrainie.

    Za wszystkim kryje się: władza, posiadanie, którego symbolem jest złoto oraz przyjemności, których symbolem jest seks! Seks, a nie czysta miłość.

6. Napłynął obraz spotkania znawców tematu "młócących słomę" w TVN, ponieważ tacy są wzorem zacofania duchowego (obskurantyzmu, a to właśnie zarzuca się takim jak ja...określając ich nawiedzonymi, zacofanymi, bo jest XXI wiek). Szatan bardzo lubi takich oskarżycieli, bo negując jego istnienie...sami uznają siebie za niegodnych życia wiecznego (Dz 13, 46-49).

   Gdybym tam zabrał głos wyszedłbym na głupka, a po co Pan Bóg dał nam rozum? Po to, abyśmy ujrzeli cud stworzenia wszystkiego! A tacy głoszą zmieniające się teorie (ewolucja, wielki wybuch, a teraz samoistne powstanie na dnie oceanu z jednej komórki). To głupota duchowa i to do potęgi, a tacy właśnie napadają na posłanych przez Boga.

   "Patrz, gdzie leziesz"? Chyba, że pragniesz raju na ziemi z czarnoksiężnikiem z rogami! On bardzo lubi tych, którzy śmieją się z niego, bo wie, że są zacofani duchowo!

   Następnym natchnieniem Kłamcy i Niszczyciela (Mefistofelesa) będzie tworzenie hybryd (mieszanka ludzi ze zwierzętami). Taki właśnie  będzie koniec człowieczeństwa...

                                                                                                               APeeL

 

 

Aktualnie przepisano...

22.05.2005(n)  ZA ODCHODZĄCYCH...

Uroczystość Najświętszej Trójcy

    Po latach, gdy opracowuję dziennik dziwię się jak żona wytrzymywała moje "walenie" na maszynie? Dzisiaj pisałem pismo do radia Maryja, a właśnie była zmęczona opieką nad wnuczkiem i chciała wypocząć. Ja nie czuję, aby moim powołaniem były wnuczki (robienie drugiego okrążenia), ale martwię się o ludzi bliskich odejścia. Dam  tylko dwa przykłady:

1. Dziadek, ateista, ma dwa kroki do Świątyni Boga Objawionego na ziemi i pełną opiekę nad ciałem. Na wizycie domowej zaleciłem, aby sprawili przyjecie przez niego Sakramentu Namaszczenia Chorych.

    Szatan czuwa nad takimi, przestraszył go przybyciem księdza, bo ten sakrament nazywają ostatnim...kojarzonym ze śmiercią. Wówczas tacy pytają: czy już będę umierał?

1. Babcia z otępieniem, głucha nawet po założeniu aparatu słuchowego...po moich słowach o tym Sakramencie z przyjęciem Eucharystii miała błysk w oczach i potwierdziła moje zalecenie: "niech przyjdzie do mnie Pan Jezus". Popłakałem się, a jej córki śmiały się. Powiedziałem im, abyś spełniły jej prośbę, nie moją!

    Szatan wiedział, że trafię do niej i zalecał wyjazd na konkurs dotyczący kierownictwa ZOZ-u. Zważ, że był śmiertelny upał i ledwie żyłem. Nawet próbowałem pojechać, ale Opatrzność Boża sprawiła że znalazłem się w chłodnym kościele!   

   Przepisuję to (15.02.2023), a z telewizji płynie dyskusja wywołana demonicznym pomysłem, aby nie spożywać mięsa lub to ograniczyć (znamy z kartek w czasie wojennym). Nie powinniśmy pić też mleka, bo krzywdzi się krowy ("gwałci"). Żydzi dotychczas składają ofiary Jahwe w postaci zabitych zwierząt, co zniósł Pan Jezus jako Syn Boga Żywego.

   O tym będzie dzisiejsza Ewangelia J 3,16-18. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".

  Człowiek normalny będzie dyskutował w nieskończoność przejęty cierpieniami zwierząt, a w tym czasie jest za aborcją czyli wolnością niewiast.

    Na Mszy św. Mojżesz (Wj 34,4b6.8-9) otrzymał od Boga, który "zstąpił w obłoku" Przykazania na tablicach kamiennych...dla ludu "o twardym karku". W tym czasie padną słowa pełne czci dla (Dn 3,52.53a.54a.55ab.56a) dla Stwórcy...

   "Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców - pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości - chwalebne i wywyższone na wieki.

   Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały - chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.  

   Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa - chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko". 

Konkluzja z tego dnia...

    Jutro padną słowa na ten czas (Syr 17,24-29): "Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia, żyjący i zdrowy wychwala Pana. Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają".

   Ja dodam, że ostatni stają się pierwszymi. Zrozumiesz to na swoim złym dziecku, które w końcu przychodzi i przeprasza za całe wyrządzone zło!

                                                                                                 APeeL

 

 

23.05.2005(p) ZA NAWRACAJĄCYCH SIĘ...

    Ludzie bardzo dbają o swoje zdrowie, które ma przedłużyć ich życie. Zna to każdy, ale nie możesz go przedłużyć! Zresztą po co to robić, gdy przed nami jest życie wieczne?

   W tym czasie pielęgnujemy ciało fizyczne - od włosów poprzez paznokcie - do operacji plastycznych. Wielu choruje na "wieczną młodość", a przy tym całkowicie zapominamy o duszy! Bardzo trudno jest wrócić do Boga w ostatnim momencie...często będąc nieświadomym.

   Proszę każdego czytającego, a nawet ostrzegam, bo mając serce zamknięte na wiarę w Boga Objawionego...z jednych kłopotów trafiamy w jeszcze większe. Wszedłeś tutaj nieprzypadkowo.

    Poproś Boga o prowadzenie, nie chwal nigdy śmierci nagłej, bo trzeba wrócić do Królestwa Bożego po dobrej i godnej. Dobra oznacza Sakrament Namaszczenia Chorych, niech będzie, że jest Ostatnie Namaszczenie z modlitwami otoczenia. Śmierć godna oznacza łaskę odejścia w odpowiednim miejscu i czasie, bo można umrzeć na weselu lub na odległej wycieczce. Przestrzegam, bo jako lekarz wiele widziałem!

    Na ten temat będą dzisiejsze czytania...

Syr 17,24-29

    "Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem [Jego], umniejsz zgorszenie! Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej występek w wielkiej nienawiści!" Pan takim daje możliwość "drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości".

    Ja po latach bezbożności - dzięki modlitwom pacjentek i żony - któregoś dnia w okolicy Okrągłego Stołu padłem na kolana i przeżegnałem się! Tyle i aż tyle...tak się to zaczęło. Dzięki temu możesz czytać unikalne zapiski (był to wielki wysiłek sprawiony przez moc Bożą)...nawet nie miałem pojęcia, że jeszcze za mojego życia będę miał możliwość rozgłosić je na cały świat!  Psalmista potwierdził to wołaniem (Ps 31,1-2.5-7):

"Cieszcie się w Panu, wszyscy sprawiedliwi...

 Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany.

 Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp".

   Natomiast Pan Jezus (Ewangelia: Mk 10,17-27) wskazał, co ma czynić człowiek pragnący osiągnąć życie wieczne...

1. Trzeba przestrzegać Dekalogu

2. Pozbyć się wszystkiego przez co rozumiemy posiadanie, bo "trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego (...) łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne (...)"...

    Poza bogactwem mamy wiele innych "miłości"...do piesków i kotków, a nawet z własnych żon robimy boginki i odwrotnie. Jak masz jakieś "miłości" (w tym do różnych bezwartościowych rzeczy) to rozumiesz.

   Często widzimy to u innych traktując jako dziwactwa, nie wiedząc, że są czynione z podszeptów złego ducha. Wielu pokłada całą ufność w wiedzy, wykształceniu i mądrości ludzkiej (w tym filozofii), a to po czasie jest bezwartościowe. Najlepiej można to ujrzeć w medycynie (kiedyś wszystko leczono lewatywami).

   Postaw Boga Ojca w Trójcy Jedynego na pierwszym miejscu, bo cała reszta jest dodana! Uwierz mi, bo po maleńkim uniesieniu duszy ponad ciało (przeżyłem to jeden raz) wszystko to bezwartościowe dla naszej duchowości śmieci...

   Jutro Pan Jezus odpowie Piotrowi na jego słowa...

- Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą.

- Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz (...), a życia wiecznego w czasie przyszłym".

    Potwierdzam, że otrzymałem już teraz więcej niż stokroć, bo dowiedziałem się, że istnieje Bóg w Trójcy Jedyny...

                                                                                                             APeeL