Zobacz jak rodak może udręczyć rodaka. Płacisz od lat za telefon stacjonarny (Netia), a tu 08.02.2023 jego "awaria", co sprawiło brak internetu (jedna linia). Trudno się do nich dodzwonić (dział techniczny, wciskasz "3", a napływa namolny komunikat: "zły wybór").

    Uparto się, że mam zepsuty internet. Zalecono reset modemu, co uczyniłem. Przybył spec, który uruchomił telefon i uciekł, bo wiedział, że internet nie będzie działał.  

    Pan sprawił, że zajrzałem do telefonu: dali nowy kod na Router ze sprytną zamianą e na 9. W zamieszaniu wciśnięto mi szybki internet (opłata). Majster wrócił zdziwiony, że internet działa (znajomy zmienił kod).

    Kilka razy dzwoniono (chyba z ulicy), bo jeden telefon różnił się od Netii cyfrą 1 przeniesioną z końca do środka, gdzie były wówczas 111. Nieświadomie podajesz dane. To działania nękające (ohyda).

    Pracownicy, którzy byli niezorientowani w napadzie potwierdzali, że nie mają informacji o nieczynnym telefonie, ale uszkodzeniu internetu. Na moje pismo nie odpowiedziano, ale zaproponowano totalną ochronę internetu (linii za którą odpowiadają)...za 40 zł miesięcznie! 

   Dzisiaj na Mszy św. o 6.30 z  czytań wynikła w/w intencja modlitewna, ponieważ w napadzie prosiłem o pomoc św. Józefa oraz Boga Ojca, którego własnością są moje świadectwa wiary. Zdziwiłem się słowami z Księgi Mądrości (Syr 2,1-11)...

    "Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.

   Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!

   (...) Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał Panu, a został zawstydzony? (...) Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?" 

    Psalmista zawołał (Ps 37, 3-4.27-29.39-40): "Zaufaj Panu, On sam będzie działał (...) Miej ufność w Panu i czyń w Panu (...) a On spełni pragnienia twego serca"...

    W tym czasie uczniowie kłócili się (Ewangelia: MK 9, 30-37), kto z nich jest najważniejszy, a Pan Jezus "rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!"

    Eucharystia ułożyła się w formę "klęczącego". Pojechałem zapalić lampkę pod krzyżem, a pani z działu technicznego (Kaspersky) powiedziała, ze oni dają ochronę i nie jest potrzebna dodatkowa!

    Podjadę na czuwanie przed Monstrancją, gdzie odmówię moją modlitwę w intencji tego dnia...

                                                                                                                  APeeL