Powiedz kiedy prosiłeś Boga Ojca o cokolwiek? Dlaczego tego nie czynisz? Jeżeli jesteś niewierzącym to sprawa jest jasna, bo Tam Nic Nie Ma. Jeżeli wskażesz wątpiącemu, że to czynisz wywołasz uśmiech, a nie daj Boże, abyś trafił z tym do kolegów psychiatrów...zacofanych duchowo.

- Pani doktór! Do kogo skieruje pani matkę w rozpaczy po nagłej śmierci dziecka? Z powodu ciszy dodałem, że do Matki Bożej.

- To pan doktór kieruje chorych do Matki Bożej?

    Przejdźmy do świadectw wiary, bo to przemawia najbardziej...

1. Wczoraj wieczorem napływał niepokój od jakiegoś złego człowieka. Potwierdził to Gmail z listem niby z Netii (info@netia.pl)...Info_Klieint@netia.pl Ja nie mam z nimi nic wspólnego, a Grzegorz Tyniec specjalista ds. Obsługi Instytucji  Konsumenckich Netia S.A. zalecił odtworzenie pisma specjalnym programem. Nawet normalnie bym nie otworzył!

    Napisałem do Netii obsługującej mój telefon i internet...niedawno wyłaczyli wszystko i przysłali machera...wciskając ochronę za 40 zł miesięcznie (Kaspersky to 150 zł. na rok i trzy stanowiska). Na początku Mszy św. o 6.30 zapytałem: co mam czynić Panie? Napłynęło, że Nic!

    W tym czasie Królowa Estera (Est 14,1.3-5.12-14) w obliczu śmierci błagała Boga Izraela: "Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. (...) Wybaw nas ręką Twoją (...) Panie, który wiesz wszystko"...

2. Nie mogę uzyskać głupiej pomocy (podścielenia protezy zębowej)...wyrzuciłem w błoto 300 złotych. Stomatolodzy i technicy nie słyszeli o czymś takim i taktuję mnie jako namolnego...nawet zamykają przede mną drzwi. Nawet wybrałem się do szefa lokalnej przychodni, ale "miał wielu pacjentów" i jako lekarz dla lekarza nie znalazł dla mnie 5 minut, a też przybyłem jako pacjent.

     W tej sprawie wołałem do Boga o pomoc, bo nowa proteza kosztuje 3 - 4 tysiące, a ta będzie służyła mi do śmierci (wymaga małego podkładu w miejscu normalnego zapadnięcia się dziąsła)...

   Później telefonicznie znalazłem technika (niewiastę), która robi to na miejscu (1.5 godziny). Śmiała się razem ze mną z wycisków, a ja w myśli dodałem, że forsy z kieszeni...

     W tym czasie psalmista wołał (Ps 138, 1-3.7c-8): "Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem"...

"Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. (...)

 Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy".

3. Dzisiaj czeka mnie regulacja linek zmiany biegów ("źle wchodzi dwójka"). Regulacja jest prosta, a dodatkowo okaże się, że nie będzie potrzebna, bo wystarczyło nasmarowanie linek wewnątrz przewodów. To będzie wielka niespodzianka...zapowiedziana wcześniej włożeniem lewej stopy do prawego buta! Nie nudź zaraz o przesądach, bo Bóg Ojciec też ma poczucie humoru, ale pełne czułości, a nie typu nieświętego Jerzego Urbana...

    W tym czasie Pan Jezus powiedział (Ewangelia: Mt 7,7,7-12):

"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (...) Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą".

4. Szczególną pomoc uzyskałem w wykonaniu - zgodnej z przepisami Joomla - strony internetowej, która zakończyła się wczoraj! Nawet nie musisz czytać zapisów (włącz tekst na mowę...ikona inwalidy).

    Po Eucharystii odpłynęły nękania przez Szatana, który zna przebieg pomocy Boga i miesza nam w szykach! Zapytasz: co ma do tych spraw? Wiele, bo rozprasza na spotkaniu z Panem Jezusem, zawraca głowę, abyś skręcił z dobrej ścieżki, itd!

    Przenieś to na gry wojenne o władzę nad światem. Nie mają mocy przemówienia Andrzeja Dudy, rozważania gadających głów, a nawet czołgi ministra wojny. W tym czasie nikogo z wierchuszki władzy nie widać w Świątyni Opatrzności Bożej, bo to świadczy o słabości ludzkiej!

    Podczas towarzyszenia grającym w piłkę nożną odmówiłem (18.00-20.00) odmówiłem zaległą modlitwę (za tych, którzy nie wierzą w naszą zagładę) oraz dzisiejszą.

    Napłynął obraz Pana Jezusa modlącego się w Getsemani...

                                              PPan Jezus w Getsemani

    A także Dobrego Łotra Dyzmy na krzyżu (Łk 23,43):

"Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa".

"Dziś będziesz ze mną w Raju"!

                                               Dobry Łotr

   Proś Boga Ojca we wszystkich swoich sprawach (bez próbowania). Zauważysz, że pomoc nie nadchodzi w określonym przez nas czasie i w wymyślonej formie. To byłby jawny dowód istnienia Deus Abba, a chodzi o próbę zawierzenia. Czasami jest to dodatkowe cierpienie, które kończy się radością.

         Drogi Boga nie są naszymi...potwierdzam to jako Jego wysłannik duchowy.

                                                                                                                                     APeeL