Wczoraj poprosiłem św. Józefa, aby był ze mną w tym tygodniu, ponieważ mam wiele spraw wymagających jego prowadzenia. Najważniejszą z nich jest bezkarność samorządu lekarskiego z wierchuszką o charakterze "państwa w państwie"...

    Prawo i etyka lekarska nie obowiązuje funkcjonariuszy. Oto tylko dwa przykłady...

1. lek. dent. Monika Potocka jest Rzecznikiem Praw Lekarza w Okręgowej Izbie Lekarskiej i zarazem w Naczelnej Izbie Lekarskiej (2022-2026). Burmistrz jest zarazem starostą...

2. lek. Piotr Winciunas jest już drugą kadencję członkiem Naczelnego Sądu Lekarskiego (w kadencji 2018- 2022 i obecnej 2022-2026), ale to nie przeszkadza mu:

- być w NIL-u członkiem Zespołu ds. Reformy Systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia (też dwie kadencje)

- ponadto w OIL w W-wie jest pełnomocnikiem prezesa ORL ds. operacyjnych (taka funkcja nie jest wymieniana w przepisach). To właściwy "prezes", ponieważ wszystko spływa do jego szafy (kiedyś  "Lesiaka", a dzisiaj "Winciunasa").

   "Piotruś Pan" jako biegły sądowy przekazał przykazania Τριάντα τρία (triada trija) w analogii do Dekalogu...δέκα (deka). Wejdź i zobacz jaki bat ukręcił sam na siebie.

https://www.slideserve.com/marina/piotr-artur-winciunas-odpowiedzialno-zawodowa-lekarzy-bieg-ych-s-dowych

    Wprost pieni się jako znawca prawa, a "na chama" je łamie (Dz. U. 2021.1342Art.  14.  7.  "Członek sądu lekarskiego, komisji rewizyjnej, rzecznik odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu izby lekarskiej, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Lekarzy i okręgowych zjazdów lekarzy.

    Od siebie dodam, że kolega ma "talentów wiele, ale wszystkie marne". To psychiatra jasnowidz oraz teolog świecki. Nasłany na mnie zaocznie stwierdził w 2018 r. że jestem chory psychicznie, nawet zostałem zaproszony na posiedzenie ORL, ale stałem pod drzwiami. 

     Prosisz o unieważnienie zbrodniczego procesu, a "przebiegły sądowy" odczytuje to jako prośbę o następne badanie psychiatryczne.  To człowiek ciężko i nieuleczalnie chory na władzę...kandydat na przyszłego prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Dlaczego toleruje się takie wyczyny? Na pewno zostanie odznaczony ("Primum nocere"), bo samorządowcy mają własną "blacharnię". 

     Gość panoszy się w Ministerstwie Zdrowia, w ZUS-ie, w NIL-u i OIL-u, a nikogo to nie dziwi. Taka jest cała struktura tego sakralizowanego "państwa w państwie". Myślę, że napad na mnie z 14-letnim celowym nękaniem przyniesie jakiś owoc. Może zainteresuje się wszystkim Parlamentarny Zespół ds. funkcjonowania Izb Lekarskich w Polsce! 

    Na Mszy św. porannej w Słowie (Lb 21, 4-9) naród wybrany prowadzony przez Pana do Ziemi Obiecanej zaczął szemrać, a nawet oddawać hołd złotemu cielcowi. Natomiast Pan Jezus (Ewangelia: J8, 21-30) wskazał faryzeuszom: "Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie".

    Intencję tego dnia odczytałem podczas zapowiedzi cyklu reportaży, Polska 2023 "Resortowe dzieci" z aferą sowiecką (FOZZ), gdzie mordowano świadków. To wszystko trwa dalej w różnych formach. U mnie zastosowano sowiecką psychuszkę (zabójstwo cywilno-zawodowe).

   Powtarza to wszystko "Piotruś Pan" jako komisarz przy prezesie ORL w W-wie ds. operacyjnych («osoba powołana do pełnienia określonej funkcji, często mająca specjalne kompetencje»). Nie wie biedaczek, że odkrył to wszystko św. Józef, bo "nie ma nic zakrytego, co nie byłoby odkryte"...

                                                                                                                                                               APeeL