Przed koronką do Miłosierdzia Bożego z radia Maryja popłynęły słowa z "Dzienniczka" s. Faustyny ze świadectwem o pobycie w Piekle. Przekazała ostrzeżenie tym, którzy nie wierzą w jego istnienie...

   To wina także naszych pasterzy, bo w Kościele Świętym nie usłyszysz słowa: dusza, Szatan oraz, co jest z nami po śmierci! Chyba chodzi o to, aby nie straszyć Piekłem! A przecież na ziemi mamy różne kary: od dyscypliny na dzieci do odebrania życia!

    Nic nie pojmiesz bez ujrzenia świata przyrodzonego oraz nadprzyrodzonego z Bogiem Ojcem i Przeciwnikiem, upadłym Archaniołem o nadprzyrodzonej inteligencji. Różnie go nazywają, ale najlepsze jest określenie, że to Kłamca i Niszczyciel (Mefistofeles). Bóg to Prawda, a Szatan to fałsz różnie opakowany...

    W drodze na nabożeństwo majowe z późniejszą Mszą świętą zacząłem odmawiać moją modlitwę...początkowo myślałem o tych, którzy nie wierzą w istnienie Piekła. Podczas śpiewu litanii do Matki Bożej wołałem: "zmiłuj się nad nimi"!

    Dzisiaj Piotr odnalazł i dotarł do Pawła i "cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi (..) po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami." Psalmista błagał (w Ps 87), aby wszystkie narody wysławiały Pana, ale  pozostała nas resztka i nie ma z kim pogadać o celu naszego życia, którym jest zbawienie (powrót do Ojczyzny Prawdziwej).

   Mieszkającym wokół kościołów Dom Pana jest niepotrzebny, a nudzący się emeryci robią łaskę, że przyjdą z obowiązku...w niedzielę. Zapraszam bezskutecznie spotykanych na codzienne Misterium jakim jest Msza św.!

   Nie chciał tego uczynić proboszcz...marzy jeszcze o wybudowaniu kaplicy dla "umarłych grzebiących umarłych", a Dom Boga jest dla żywych. Taka kaplica powinna być na cmentarzu komunalnym, ale w tym czasie wybudowano kino przyklejone do Domu Kultury!

    W Ewangelii (J 10,22-30) Pan Jezus rozmawiał w świątyni z Żydami, którzy chcieli mieć pewność, że jest obiecanym Mesjaszem. "Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie." Tak jest dotychczas, naród wybrany trwa w odwróceniu, a jego przedstawiciel Jan Hartman - jak opętany - napada na naszą wiarę.

    Chyba www.polityka.pl ma go dość, bo skasowali wszystkie komentarze pod jego linkami (od początku prowadzenia blogu "Loose blues")! No cóż w swoim fałszu stał się jawnym bluźniercą.Oto moja ostatnia potyczka z jego fanem (dezerter83), który 2 maja 2023 bredził...

    „Przecież o onym Józefie nic nie wiadomo, poza tym, że z jakiegoś powodu nie współżył ze swoją młodą żoną (..) Uważna lektura NT pozwala ustalić, że Józef z głębokim szacunkiem podchodził do zaszczytnego zadania Marii, mającej urodzić Mesjasza. Dlatego do czasu rozwiązania powstrzymywał się od stosunków seksualnych ze swoją żoną."

   Nie dojdziesz daleko uważnym czytaniem NT...czynią to św. Jehowy i co? Jezus jest zwykłym człowiekiem, nie mamy duszy, raj będzie na ziemi dla 144 tys., nie uznają Matki Bożej, nie ma Czyśćca. To prawie Korea Północna z klanem kimoli...

    Przecież św. Józef miał opuścić małżonkę po ujrzeniu ciąży, ale Anioł Pański wskazał, że jest to z Ducha Świętego. Tutaj nadmienię, że myli się Niepokalane Poczęcie NMP (przybyła bez grzechu pierworodnego, którym jesteśmy skażeni) z poczęciem Pana Jezusa (bez współżycia seksualnego).

   Przestrzegam, aby przy okazji nie szydzić z Ducha Świętego, bo nie wiem dlaczego, ale ten grzech jest niewybaczalny.

    Ja nie piszę tego ze studiowaniu świętych ksiąg, ale jako lekarz z łaską wiary od 30 lat. Nie dziwi mnie bluźnierczy szał w napadaniu na naszą wiarę, jedynie prawdziwą (Eucharystia). Szczególnie nie podoba się Trójca Święta, a:

- inny jest kontakt z Bogiem Ojcem (dzieciątko w ramionach ojca ziemskiego)

- inny z Synem Bożym, którego Duchowe Ciało otrzymujemy w Komunii Św. (chleb jest tylko widzianym znakiem)

- całkowicie odmienny z Duchem Świętym (różne dary)...u mnie jest to pomoc w odczytach intencji modlitewnych, ukazywanie "duchowości zdarzeń", a w niewolniczej posłudze lekarza było to zalewanie serca wzmacniającą słodyczą oraz pomoc w diagnostyce.

    Sąsiadka umierała w gabinecie (wstrząs) z objawami zawału serca, a wyraźnie napłynęło, że jest to ostry zator tętnicy płucnej (osoba szczupła, wykryto u niej zakrzep w łydce).

    Każdy w swoich wątpliwościach może o wszystko zapytać. Proszę patrzeć na owoce, bo Szatan działa także przez "dobro". Bajki o braciach Jezusa, porzuceniu zawodu wynikają z tkwienia w mądrości ludzkiej...

    Eucharystia przewijała się i ułożyła w kielich lilii, a po padnięciu na kolana zauważyłem lilię przy bocznym ołtarzu, taką jak ma święty Józef na obrazie! To było wyraźne podziękowanie za moje wstawiennictwo w jego obronie na blogu prof. Jana Hartmanna.

    Profesor określił Pana Jezusa "wędrownym kaznodzieją", a takim obecnie jest Donald Tusk, głupi kłamca, który powinien być izolowany, a nie pchać się stanowisko premiera lub prezydenta RP!

    Wzorem skażonych grzechem fałszu, a właściwie opętanych był ludobójca Stalin (wymordował ok. 20 milionów rodaków). Dzisiaj naśladują go kimole z Korei Północnej oraz nasz partner ze Wschodu. Tak jak zapowiadałem zaczyna się atak na naszą ojczyznę!

   Testuje się naszą obronę...10 km od pałacyku Radka Sikorskiego spadła sowiecka  rakieta. Radzio podniósł krzyk, a jeszcze niedawno jednał się z Ławrowem na balkoniku. 

   W tym czasie nie widać poruszenia modlitewnego, a może nas uratować tylko interwencja Stwórcy! Po co wybudowaliśmy Świątynię Opatrzności Bożej? W wielkim uniesieniu odmówiłem moją modlitwę w intencji tego dnia...

                                                                                                     APeeL