Wniebowstąpienie Pańskie

    Zerwałem się  po krótkiej pracy w nocy, wreszcie jest piękna pogoda. Z serca wyrwał się krzyk: "Dobry jest Pan i łaskawy. Dziękuję za wszystko, co dajesz, a szczególnie za Kościół święty! Niech Cię chwali Ojcze każdy kwiatek polny oraz ptaszek wyglądający ze skorupki!" 

   Podczas Mszy św. pozostałem przed świątynią...we wstającym słońcu ze śpiewającymi ptaszkami oraz grającą siostrą organistką. Zawsze mówiłem do wszystkich, że mieszkamy w namiastce raju na ziemi, ale nie rozumieli o co chodzi. Nigdy nie słyszałem, aby ktoś za to dziękował...

    Przez głośnik popłyną słowa (Dz 1.1-11), gdzie Pan Jezus "uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. (..) przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: (..) Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba."

                                                                            Wniebowstąpienie Jezusa

                                                                          Uroczystość Wniebowstąpienia. Radio Niepokalanów...

    Psalmista wołał (w Ps 47): "Pan wśród radości wstępuje do nieba". Ja wołałem za nim: "klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu (..) śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie." Naprawdę takie było moje serce...

   Natomiast w Ewangelii (Łk 24. 46-53) Pan Jezus powiedział Apostołom, że są świadkami i wskazał na ich, że zostaną uzbrojeni mocą z wysoka. Pobłogosławił ich przed rozstaniem i "został uniesiony do nieba". Poczułem się jednym z nich, bo jesteśmy dalej wzywani i powoływani.

    Musisz zrozumieć, że nie ma zmartwychwstania z ciałem fizycznym, tak stało się tylko z Panem Jezusem (Wniebowstąpienie) oraz z Matką Bożą (Wniebowzięcie). W Królestwie Bożym nie ma np. bólu zębów oraz seksu jako takiego, którym Szatan mami braci islamistów (zasłużeni idą do raju z dziewicami).

    Całą ludzkość odciąga od wiary w Boga Objawionego, którego imię brzmi Jahwe ("Ja Jestem").  Stąd miłość do ciała i  życia na zesłaniu z "lataniem za tymi, którzy więcej obiecują" (bożkami). Nic nie da dyskusja, która nie zmieni Prawdy!

    W sercu trwała wielka radość i dziękczynienie, bo Zbawiciel odszedł, aby przygotować nam mieszkanie w Królestwie Bożym. Jakże Bóg Ojciec wszystko pokazuje. Eucharystia przewijała się do przodu i sprawiała wielki pokój.

    Czy wiesz jak dzisiaj zostałem zaskoczony? Przed południem wyszedłem na boisko, aby odmówić modlitwę w intencji tego dnia. Nie grali oldboje, ale był zjazd drużyn chłopczyków z całego województwa z walką o pierwsze miejsce. Na czym polegało zaskoczenie? Na tym, że tam królowała autentyczna radość dzieci.

    Z powodu straszliwego upału wszedłem na podwyższenie, gdzie w łagodnym wietrze odmówiłem moją modlitwę (około godziny). Sam zobacz jak zadziwia Bóg Ojciec i ile ma możliwości w swoim prowadzeniu do Królestwa Bożego...do przygotowanego mieszkania z wieczną Opatrznością. Trudno w to uwierzyć, ale to jest Prawda...jak wszystko, co było dotychczas zapowiadane.

                                                                                                APeeL