Dzisiaj, od rana zaznałem hojności od Boga Ojca, który odpłaca się "siedmiokroć razy więcej", ale większość nie widzi tego. Ja byłem zadziwiony przebiegiem sanacji jamy ustnej przed wykonaniem nowych protez, trafieniem na pomoc w usterkach samochodu, uniknę też spotkania z psychiatrami z OIL w W-wie, którzy od 15 lat trwają w przekonaniu, że moja wiara (mistyka) to psychoza.

    Właśnie na takie badanie skierowano Tomasza Lisa...od razu stwierdził, że poczuł się jak w Moskwie, gdzie psychuszka to codzienność. Przed wyjazdem na nabożeństwo majowe z Mszą św. miałem odczytaną intencję modlitewną. 

   Na ten czas od Ołtarza św. popłynęło słowo...

Syr 35, 1-12 o zachowujących Prawo i Przykazania, świadczących dobrodziejstwa...z zaleceniem: "nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami". Szczególnie przyjemna jest ofiara "męża sprawiedliwego", która "nie pójdzie w zapomnienie".

Psalmista wołał w Ps 50: "Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie”.

Natomiast Pan Jezus wskazał na tych, którzy opuszczają wszystko "z powodu Ewangelii" otrzymując "stokroć więcej teraz" oraz "w czasie przyszłym" (Mk 10, 28-31) .

    Czy wiesz jak miałem pokazane przykłady hojnego uwielbienia Boga Ojca? Podczas Mszy św w szkiełku zegarka odbił się obraz: s. Faustyny, św. Rocha, św. Józefa, św. Jana Chrzciciela dającego chrzest z wody Zbawicielowi, a także figur Matki Bożej i Pana Jezusa z Najświętszym Sercem...

    Tych kilku świętych wskazywało na różne ich łaski i zalety. U mnie ofiarą jest dawanie codziennego świadectwa wiary, które rozchodzi się na cały świat. Zrozumiałem, że nasza hojność przed Bogiem to: "bycie miłosiernym, cichym, unikającym chwały własnej, itd."

    Zarazem od rana wzrok zatrzymywała korona cierniowa na figurce Pana Jezusa, na balkonie zauważyłem wielką koronę cierniową, a w kościele za moimi plecami był drut kolczasty przy tablicy o Golgocie Zachodu i Wschodu z trupią czaszką i napisem "Achtung" oraz strzałami...jak na chustach kobiet podczas Rewolucji Ulicznic pani Lempart.

  Po Eucharystii podjechałem pod krzyż i podlałem kwiaty postawione Panu Jezusowi...                                                                              

                                                                                                APeeL