Nie wiem już co powiedzieć, bo zostałem obudzony o 2.00 i dokładnie do Mszy św. o 6.30 zapisałem i edytowałem wczorajsze świadectwo wiary. Z powodu przewlekłego niedoboru snu Szatan rozpraszał mnie nienawiścią do prześladowców, ale wzrok zatrzymał wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego...jako przypomnienie, że ofiarowałem za nich całe czerwcowe nabożeństwo.

     Od Ołtarza św. padną słowa (Syr 44, 1.0-13) o mężach pobożnych i sławnych, "których cnoty nie zostały zapomniane", ale są i "tacy o których nie pozostała pamięć". Tak jest dotychczas, bo chodzi o nasze życie wieczne, a nie o chwałę ziemską z okresową wymianą pomników "wielkich" tego świata.

     Natomiast w Ewangelii (Mk 11, 11-25) uczniowie wskażą na drzewo figowe bez owoców, które uschło po słowach Pana Jezusa, które przeklął. Chodziło o ukazanie tych, którzy nie przynoszą owoców. Pan przegonił też przekupniów ze świątyni:

    "Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i szukali sposobu, jak by Go zgładzić. 9..) Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze."

    Eucharystia ułożyła się w laurkę...jako podziękowanie za wczorajszą modlitwę z przekazaniem świadectwa wiary. W litanii do Serca Pana Jezusa wołałem także w intencji kolegów lekarzy, ponieważ sami wybieramy: błogosławieństwo lub przekleństwo (u mnie brak błogosławieństwa).

    Nie wiedziałem, że dzisiaj wystąpię z pismem do Izby Lekarskiej z ostateczną decyzją: nie będę dalej udowadniał, że mam łaskę wiary. Doczepiono się do jednego zdania z pisma (2007 r.), że mam nadprzyrodzoną łaskę "odczytywania mowy Nieba". Dla kolegów psychiatrów są to chorobliwe "głosy", a zobacz, co w tej sprawie pisał antyklerykalny tygodnik (styczeń 2009 r.)...

                                           Fakty i mity

 

                              Fakty i mity

                                                                                                                                                                   APeeL