Uroczystość Najświętszej Trójcy

     Tuż po wstaniu na Mszę święta o 7:00 przeżegnałem się, a do serca napłynęła refleksja o wielkich tego świata oraz słabych, którzy kręcącą przy nich. Przykładem takiego jest Donald Tusk...chory na władzę, jawnie szkodzący naszej ojczyźnie.

    Tacy są preferowani przez naszego człowieka w Moskwie, a po czasie likwidowani, bo wiedzą zbyt dużo i mogą się wygadać przed śmiercią (np. podczas spowiedzi). Z drugiej strony namęczy się w walce z wymyślonymi przeciwnikami, a później wpadnie do Czeluści!

     Zatrzymałem się na placu kościelnym we wstającym słońcu, a wzrok zatrzymało ścięte drzewo spróchniałe w środku. Tak jest z wielkimi tego świata, zarazem pustymi, a nawet zgniłymi w duszy. Szkoda, że ich wyznawcy, nasi bracia zostaną wymęczeni "pielgrzymkami" i to w wielkim upale.

                                             Kościół w Słońcu 

    Zdziwiłem się, że dzisiaj jest tak wielkie święto kościelne, a tu "Marsz 4 Czerwca"...spęd znany z działania Bezpieki. W tym czasie siostra organistka śpiewała o Błogosławionej Trójcy Świętej.

                                                             Trójca Święta

    Cóż może dać nam jeszcze jeden rządzący bez błogosławieństwa Boga?

                                                         Pan Jezus błogosławiący ojczyźnie 

      Właśnie Donald Tusk będzie uroczyście ślubował "samym swoim"...

- Chcę tu dzisiaj złożyć przed wami uroczyste ślubowanie. Idziemy do tych wyborów po to, by zwyciężyć, rozliczyć, naprawić ludzkie krzywdy i w konsekwencji pojednać polskie rodziny. Ślubuję wam. Zwycięstwo, rozliczenie zła, zadośćuczynienie krzywdom ludzkim i pojednanie między Polakami - obiecał.

 - Ci źli u władzy, ci co ukradli, skrzywdzili prostego człowieka, zniszczyli media publiczne, zrobili zamach na konstytucję. Będą rozliczeni, nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Ślubuję wam to rozliczenie - podkreślił.

     Od Ołtarza św. popłynie Słowo...

Wj 34,4b6.8-9 Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne, wstąpił na górę, gdzie "Pan zstąpił w obłoku" objawiając Swoje Imię, a on zawołał, aby poszedł pośród ludu "o twardym karku", przebaczył jego winy i uczynił "swoim dziedzictwem".

2 Kor 13,11-13  Bracia "radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!

Ewangelia J 3,16-18 Padną słowa o miłości Boga Ojca do nas z oddaniem własnego Syna, "by świat został przez Niego zbawiony". 

    W kazaniu o Trójcy Świętej pasowałoby moje świadectwo wiary. Nawet przypomniała się rozmowa dwóch kapłanów w TV Trwam mówiło o tej Tajemnicy. Po co są świadectwa w Piśmie Świętym, a po co obecne? Jaka to tajemnica, gdy...

1. Bóg Ojciec to osoba, tak jak tata ziemski, Stwórca naszych dusz, najmniejsze poczucie Jego Obecności sprawie, że stajesz się wiedzącym...to normalne przytulenie.

2. Pan Jezus towarzyszy nam w cierpieniach i daje moc Swojego Ciała Duchowego z naszą duszą (w Eucharystii).

3. Natomiast działanie Ducha Świętego to bezmiar łask i darów...zawołaj jeden raz w swoich problemach, a będziesz wiedział. Pomijam zarazem zalewanie nas Bożą Słodyczą...

    Po Eucharystii, które postawiła się wzdłuż jamy ustnej, to oznacza "My" z Deus Abba padłem na kolana, wszyscy wyszli z kościoła, a ja chciałbym klęczeć do końca życia. Sprawiło to zjednanie z Duchowym Ciałem Pana Jezusa...Cudem Ostatnim i większego już nie będzie! Uwierz mi, że taka jest Prawda i nie czekaj na nawrócenie, ale otwórz swoje serce z prośbą o łaskę wiary.

    Później odmówiłem modlitwę w tej intencji, a wieczorem - z grupką wiernych - uczestniczyłem w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa z błogosławieństwem Monstrancją.

                                                                                                                           APeeL