W obecnej fazie mojej wiary na pierwszym miejscu w Trójcy Świętej jest Bóg Ojciec, jakby trochę przysłonięty przez Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Rano opracowywałem wczorajszą intencję, gdzie miałem wskazałem modlitwy braci islamistów: obowiązkowe, na czas i w ściśle określonych okolicznościach...po rytualnym obmyciu się.

    Wyobraź sobie, że masz 1000 dzieci i wszystkie na twoje żądanie o pewnej porze padają na twarze wołając w różnych sprawach. Jak czułbyś się jako ojciec takich potomków...dodam, że odbierałbyś ich myśli, a znam to kuszenie nieobecnością na Mszy świętej...

    Na dzisiejszej Mszy św. padną słowa (Rz 8,15): Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym wołamy: Abba, Ojcze!

     Moja obecna modlitwa polega na nagłych krzykach duszy: "Tato! Tatusiu! Święty Świętych! Najświętszy z Najświętszych! Moja ostatnia wieczna miłości! Przepraszam za wszystko (tutaj napływają różne zdarzenia z mojego życia od dzieciństwa); głupie zachowania, krzywdy pacjentów, grzechy z okresu dojrzewania, hazard oraz marnowanie czasu". Takie modlitwy do normalna rozmowa...jak dziecka ze swoim ziemskim ojcem.

    Natomiast Pan Jezus dzisiaj powie (Ewangelia: Mt 6,7-15): Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:

     "Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!"

  Większość ludzi dziwi się, że nasz Bóg jest w Trójcy Jedyny. Ja przekazuję to, co wiem...jako wynik poczucia o b e c n o ś c i każdej z tych Świętych Osób...

    Jego symbolem na naszym osiedlu jest potężny dąb, który ma trzy wielkie konary! Znamy też bliźniaki jednojajowe, a nawet takie trojaczki (1/200 milionów)! Zdążam do pokazania dwóch rzeczywistości nadprzyrodzonych: Królestwa Bożego oraz sił ciemności. Bój toczy się nad nami, ale jest pokazywany "na tym łez padole". 

- Bóg Ojciec to przytulenie dzieciątka przez ziemskiego tatę. Przecież Bóg Ojciec jako Osoba nie może ujawnić się tym, aby uwierzyli, bo ukazaniu się", ponieważ jest to próba naszego zawierzenia ("błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli").

- Pan Jezus ujawnił swoje synostwo i każdy zna Jego Istnienie.

- Duch Święty...

  Działanie tej Osoby Trójcy Świętej musisz poznać osobiście (poproś o pomoc). Podczas ciężkiej pracy w przychodni, na jej szczycie do serca napływał pokój, w nadbrzuszu pojawiało się ciepło duchowe (splot słoneczny)  oraz słodycz (stawałem się cichy i nie mogłem odmówić  nikomu pomocy).

                                                               Trójca Święta

     Nasze sumienie czyli Boski Sędzia przypomina to wszystko, abyśmy nie pysznili się, nie czuli głupio świętymi i lepszymi od innych, itd. To wielkie cierpienie, ale nie możesz cofnąć czasu...raz na zawsze kasuje je Miłosierdzie Boże, ale jako nędznicy grzeszymy przy każdym uderzeniu serca (przenośnia).

    Jak odczytałem intencję modlitewną? W śmiertelnym upale wyszedłem do gabinetu kolegi stomatologa, a moje serce zalał ból duchowy (sam musiałbyś tego zaznać) związany z naszym zesłaniem. Od razu zacząłem wołać za negujących istnienie naszego Boga w Trójcy Jedynego.

    Jak nawaliłem (odrobię to dzisiaj)...przedłużał się czas oczekiwanie, a ja zamiast kontynuować wołanie gadałem ("ewangelizacja") do mojej byłej pacjentki! Ledwie żywy wracałem do domu...na pocieszenie właśnie zreperowano samochód, a na boisko wrócili piłkarze (był długi remont "Orlika"), gdzie zawsze modlę się w ruchu (towarzysząc grającym), ale dzisiaj byłem bliski śmierci...

                                                                                                                                  APeeL