Popędy sprowadzają życie (przy przewadze...do świata zwierząt), a cierpienie unosi nas. Nie można dokładnie ustalić granicy. Sadzę, że normalny człowiek ma to wszystko wyważone. Jako lekarz mam prawo (tak czuję) do odpoczynku na wakacjach z różnymi przyjemnościami.

   Równocześnie jako lekarz w pracy muszę wczuć się w sytuację moich chorych, oddawać im część siebie, część mojego życia i zdrowia. Każda taka chwila jest ważna. Właśnie jedziemy karetką ze szpitala w Radomia do bazy.

   Tuż przed zakończeniem niedzielnego dyżuru w Jedlance trafiamy na pogorzelisko. Widzieliśmy to wcześniej, ale wieźliśmy kobietę do porodu. Poprosiłem kierowcę, aby skręcił w to miejsce. Tam stary niewidomy człowiek (ok. 80 lat) polewał spalony dom w którym ocalił się kotek.

    Straż już była, córka też. Dziwne, bo pożar był w nocy, a dalej ostro płonie. Człowiek robi wrażenie nieco zaczadziałego. Nagle poczułem, że jest to mój najbliższy przyjaciel. Chciałbym być z nim, zabrać go, wykąpać i nakarmić...dać łóżko do spania.

Pragnę przedstawić pełnię człowieczeństwa. Może ona wyrażać się w zabawie, w pracy, w każdym ludzkim spotkaniu. Pełnia człowieczeństwa jest w naszych myślach. Zawiadomiłem MO, straż i rodzinę - nie nasz rejon. Nie mogłem z nim zostać, bo kierowca "trąbił" w karetce - spieszył się do żony na śniadanie. 

    Mamy mało wpływu na przebieg naszego życia, ale mamy bardzo duży wpływ na bieg naszych myśli. Co oznacza norma "porządnego człowieka". Zawód lekarza obejmuje cały świat, wszystkie narody, inne kręgi kulturowe. Praca nie dla pieniędzy i nie dla sławy, ale dla prawdy. W szkole rycerskiej XVIII wiek istniał katechizm moralny. Dobro chorego najwyższym prawem.

    Pamiętaj, że każda chwila naszego życia jest tylko jedną chwilą, jest niepowtarzalna i daje radość z owoców pracy. Niesie ona odpowiedzialność za życie własne i innych ludzi. Jesteśmy odpowiedzialni także za świat i za to co robiliśmy wczoraj i robimy dziś.

   Masa ludzka wypełniająca świat wg Jana Jakuba Rousseau jest powiązana między sobą niewidzialnymi nićmi - dotyczy to nienawiści, a także braterstwa, solidarności i miłości. Im więcej mam z kimś drugim cech wspólnych, tym lepiej go rozumiem, człowieka genialnego może zrozumieć tylko geniusz.

    Życiem i światem rządzi prawo miłości. Amor fati - umiłowanie losu, ale w życiu ludzi wszystko kręci się wokół pieniędzy, władzy i seksu (broni Księcia tego świata).

    „Dziękuję Ci Panie Jezu za dar niesienia pomocy innym. Ty dałeś mi szansę pokuty”...

                                                                                                         APeeL

To smutna refleksja w 18-te urodziny zmarłej córeczki Marty (miała rok)...

     Nieznaną drogą pośród gór, nasz los swą ścieżkę szuka nieprzerwanie

     daleko słychać strumienia szum...

Złamane drzewo odbija liść, śmierć nie oznacza kresu

uwije gniazdo jeszcze ptak...

     Deszcz dobry pada z Nieba, rzeka nabiera swojej siły

     przemówi ryba złapana w sieć...

Chmury się kłębią pośród dnia, a serce przenika zwykły lęk

jeszcze liściami drzew zaśpiewa wiatr...

     Dwa orły krążą nad doliną, cicho przebiegła w dole śmierć,

     życie krzyknie jeszcze nie raz...

Ty, tam na górze dobrze wiesz, nasze czekanie złamie czas

 przywitasz nas. Ty, tam na górze...żyjesz wciąż.

    Dzisiaj, gdy to przepisuję (26.11.2020) łzy zalały oczy...

                                                                                                               APeeL

                                                                               

 

 

 

             Śmierć przeszła cicho korytarzem

                          Krzyż Twój biały Chryste – ś w i e c i

       Dłoń podałeś – przebito.

            Śmierć wtargnęła nagle na jezdnię

                            Korony z krzewu nie chciałeś – dano

              Dziś złoto świata przeważy.

    Śmierć dotarła na 13-te piętro

               Serce Sam dałeś – wyrwano

                Twarz opluto, a bok przebito.

             Śmierć zamieniła się w biały proszek

                          Myśl Twą zmącono – wytrzyma kto?

                   Za cóż to wszystko – za cóż to?

Śmierć...Twoja Jezu, Panie!

Któż zarzuci Ci coś!

                     Czynienie Dobra – Twa zbrodnia!

                                                                                      APeeL

   W poszukiwaniu wiary i Boga budzi się zainteresowanie nadprzyrodzonością (światem niewidzialnym). Jednego z kolegów lekarzy wciąż zagadywałem o jego zainteresowanie tym tematem, ale zawsze odpowiadał, że jest to nadprzyrodzoność czyli działanie inne niż sił natury.

   Słusznie, ale pozostał w tym stanie aż do śmierci z pogrzebem katolickim. Inny pan (piszę to 25.04.2020) na nadprzyrodzoność miał określenie, że jest to energia. Tkwi w tym oszustwie przez 30 lat, a po śmierci też trafi do naszej świątyni.

    W pobliżu naszego świata istnieje świat niższych i złych duchów. Czyhają one, aby mieć wpływ na nas, szkodzić lub opętać (podobieństwo do chorób psychicznych). Opętanie polega na opanowaniu świadomości przez istotę obcą. Ich napad może pojawić się nagle z różną mocą...jak grom z jasnego nieba.

   Nie zależy to od stanu wiary...wystarczy posiadać pewną medialność (możliwość pośrednictwa między tym, a tamtym światem). Sprawa ta dotyczy także duszpasterzy i lekarzy.

    Już w tamtym czasie miałem doświadczenia. Oto przykład „rozmowy”, ale nie bierz tego dosłownie jak studiujący Biblię św. Jehowy oraz koledzy psychiatrzy ateiści, wrogowie wiary, bo Tam Nic Nie Ma. Rozmowa w świecie duchowym odbywa się w myślach i nie wolno jej prowadzić, bo początkującego oszuka Szatan. Tutaj był to mój Anioł Stróż, a wszystko poznasz po owocach...

-  Kto do mnie mówi?

-  Czy pytasz z ciekawości?

-  Czy zapiski zaleca robić zły?

-  Jaki interes miałby Zły, abyś robił zapiski?

-  Niejednokrotnie podpowiada...

-  W jakim momencie i w jakim celu?

-  Czy mam teraz modlić się?

-  Nie! Wypiłeś, idź spać, a rano weź wolny dzień w pracy!                        

                                                                                                                                   APeeL

    Oto końcowe streszczenie „Dynamiki wiary” Paula Tillicha…

    Każdy człowiek musi dokonać odkrycia; jakim jest świat? Co ja w nim znaczę?Jakim powinien być świat wg mojej wyobraźni i wg moich marzeń? Większość ludzi wegetuje społecznie - trwa biernie i apatycznie. Życie tych ludzi jest powierzchowne, często marnowane, a nawet marnotrawione...pochłania go zwykła codzienność. Każdy musi szukać swojej drogi i ostatecznego celu życia.

    Narkotyki człowieka współczesnego;

1.  bezmyślność trwania - wegetacja istnienia...pogoń za seksem, władzą i posiadaniem

2.  stabilizacja; dostatek, wygoda, skłonność do wiekuistego odpoczywania, „szczęście" wynikające z samozadowolenia i sytości

3.  postawa konsumpcyjna - więcej mieć, niż być, zachłanne, powierzchowne i prymitywne używanie świata. U niektórych jest to główny cel życia.

4.  chęć nadmiernego posiadania...to religia rzeczy, którą obrazuje zdjęcie człowieka ze złożonymi rękami wpatrzonego w swój samochód (nowoczesne bałwochwalstwo)

5. konformizm (łac. conformis – podobny), ten kto zgadza się z pewnymi normami, wartościami, poglądami, przystosowuje się do nich. Wygoda i dostatek stają się zasadniczym celem życia, dąży się do nich kosztem wszelkich osobowych wartości, własnych przekonań.

   Karierowicz stanowi jeden z odpychających typów konformisty - poświęci wszystko, aby przypodobać się, otrzymać pochwałę, awans („bierny, mierny, ale wierny”).

6.  zafascynowanie światem techniki

7. życie motyla - życie dla chwili bieżącej w chaosie wrażeń. Jest to częściowe samobójstwo - świadczy o ubóstwie duchowym i pustce wewnętrznej. Jest to marnotrawienie życia.

8. codzienne narkotyki; telewizja, używki i seks dający złudną "pogoń za pełnią życia”.

9. kanibalizm społeczny i moralny, dwulicowiec udający przyjaciela, a nawet opiekuna, za cenę łaskawego przyjęcia przez potężnego zwierzchnika zdradzi kolegę, który serio traktował deklarowaną przyjaźń. Mordują tacy duszę człowieka i nie pozna tego policja…

                                                                                                                                    APeeL