Pan wskazał mi ten dzień, bo po czasie życia pogańskiego („małpiego”) zacząłem szukać Prawdy. Jeżeli jesteś na początku drogi - tak jak ja wówczas - pomogę Ci w błądzeniu.

   Musisz zrozumieć, że nad nami jest świat nadprzyrodzony z Królestwem Bożym oraz z Przeciwnikiem Boga i ludzi...upadłym Archaniołem o nadprzyrodzonej inteligencji (Szatanem). Nie pokonasz go siłami ludzkimi...

   Przestań sam dochodzić Prawdy, bo Autostrada Słońca jest już otwarta. Szkoda twojego czasu, a nie wiesz ile masz tego daru...na odnalezienie Boga Ojca.

    Tutaj przydatne są określenia:

1. Herezja, która jest doktryną religijną odrzucaną przez naszą wiarę (błędne pojmowanie dogmatów). To są poglądy sprzeczne z poszukiwaniem Prawdy, doświadczaniem Boga i dążeniem do zbawienia…

    Na stronie www.racjonalista.pl jest dużo świadectw tych, którzy w różny sposób negują istnienie Boga Objawionego i idą za bożkami. Ponadto chcą poznać dzieło Boga Ojca - bez łaski wiary i głoszą brednie duchowe.

   Przewodzi im guru Mariusz Agnosiewicz (to nasz Richard Dawkins od „Boga urojonego”)…odszedł od wszczepionej w dzieciństwie wiary i teraz mami innych bezbożnością. Nie miał łaski wiary, a chwali się tym, że nie chodził na Msze św. („wyrósł z wiary”).

    Stwierdza to na podstawie „racjonalizmu wiary” oraz „refleksji filozoficznej”. Zważ, że racjonalizm i filozofia (mądrość ludzka) to głupstwa u Boga.

    Dalej pisze o swojej wierze w mity, a nawet bajki i w miejsce Boga Stworzyciela daje Kosmiczną Metanarrację Tego Wszystkiego. To znamy z teorii wielkiego wybuchu z późniejszym pochodzeniem ludzi od małpy, a my mamy kod genetyczny sięgający Adama i Ewy!

    Ja jestem jego odwrotnością, bo żyłem tak jak on obecnie i stałem się wiedzącym, że Bóg Jest. W żadnym wypadku nie mogę pochwalić czasu życia pogańskiego!

    Drugim nurtem jest gnoza (gnostycyzm) w której centrum jest człowiek, jego świadomość i wiedza, a nie Bóg! Przy tym wskazuje się, że własnym wysiłkiem - z pełnieniem dobrych uczynków - można nawrócić się i samozbawić!

   Gdzie dojdziesz bez Ducha Świętego negując istnienie demonów z Księciem Kłamstwa? Ja wiem, że nie wystarcza być dobrym, aby dostąpić zbawienia, bo łaska jest warunkiem dostąpienia nawrócenia (wyjścia z grzechów) i życia wiecznego. Moje życie jest tego dowodem. 

2. Ortodoksja (wiara) jest to wierność doktrynie jedynie prawdziwej wiary katolickiej...

    Bój duchowy będzie trwał do Paruzji (ponownego Przyjścia Pana Jezusa), a dyskusja wierzącego z opętanymi intelektualnie nie mas sensu...nawet nie wolno tego czynić, ponieważ Szatan pomaga im w czynieniu zła.

                                                                                                                          APeeL

   Zaczynam ten zapis (02.02.2019), a w dzienniku TVN 24 dziewczyna z płaczem rzuca się w ramiona swojego tatusia, który wrócił niespodziewanie z Afganistanu.

   Popłakałem się z nią, bo ujrzałem mój powrót do Deus Abba. On pisała listy, a ja wołam z płaczem z tego zesłania. Nie można naszym językiem tego wyrazić, a zważ, że ja mam 75 lat i jestem Andrzej (mąż) i Piotr (skała)...tak jest naprawdę.

   Nie wiem skąd wówczas wzięły się słowa, które przepisuję, ale one wyrażają mój stan (Czesław Miłosz?):

„Ty nad moim narodzeniem stałaś.

Długo błąkała się dusza moja, bo spadłem ku marnościom tego świata…

Nie mogę dowieść miłości swojej.

Gdybym się urodził bogaczem - za każde Twoje Słowo oddałbym diament…

Gdybym urodził się królem - zamieniłbym koronę na wianek...

Teraz wciąż czekam na Ciebie.

Spójrz na rozbitka bliskiego brzegu i ocal go...

                                                                                                                      APeeL

 

 

 

    To był czas mojego błądzenia, bo Bestia - poszukującym Boga Objawionego - podsuwa „lepsze wiary”. Zobacz głupoty związane z reinkarnacją: „Jeżeli chcesz poznać swoją przeszłość spójrz na swoje obecne życie, jeżeli chcesz poznać przyszłość spójrz na swoją teraźniejszość”. Co z tego wiesz?

   Filozof-ateista Tadeusz Kotarbiński pragnął pomagać ludziom, którzy byli na rozdrożach...bez Boga Ojca i wskazania na istnienie duszy ludzkiej (to "głosi" Szatan). W swoich dziełach chciał nakreślić obraz godziwego życia. Jaki wówczas człowiek ma cel życia? Szatan wie, że Stwórca istnieje, a rozum mamy po to, aby odnaleźć Boga Ojca.

   Bestia wykorzystuje to i podsuwa różne religie. Nie ma żadnej wiary prawdziwej poza Kościołem katolickim. Nie marnuj czasu, bo ja to przeszedłem i przekazuję moje doświadczenie.

   Dzisiaj, gdy to przepisuję zalecam, abyś zdobył/a aktualny egz. „Egzorcysty” (mają stronę) z art. „Poznałam wiele sztuczek Szatana”. Tam jest wspomnienie jogi z odpowiednim oddychaniem i „medytacjami” oraz ukłonami różnym wymyślonym bóstwom.

   Wówczas też miałem „Bhagawadgitę” („Biblię” hinduizmu)...dorzuć do tego reiki, uzdrawianie bez Pana Jezusa oraz chodzenie po rozżarzonych węglach. Szatan ma nieskończony repertuar metod obiecujących „szczęście”.

   Cóż szukać daleko, gdy w ostatnim „Pulsie” 10/2017 (naszym miesięczniku lekarskim) podobne mądrości głosi od lat ateista prof. Tadeusz Tołłoczko. Demon wykorzystuje też fałszywe autorytety. Profesor czytuje innych ateistów i radzi na każdy temat.

   Kiedyś zdziwił się moim listem, bo jeszcze "nikt tak nie pisał” do niego. Nie słyszał o wierze katolickiej. Tacy są w grupie psychiatrów, którzy widzą tylko naszą jedność psychofizyczną, a nawet nie wspomną o duchowości człowieka. Tą grupę reprezentują też racjonaliści oraz masoneria.

   Profesor pisze o zdrowiu ciała fizycznego, a nigdy nie wspomni o duszy: „Zdrowie to siła umożliwiająca człowiekowi „bycie sobą” /../”. Ciekawe co napisałby o naszej starości ze zniedołężnieniem? Dalej stwierdza, że medycyna bez filozofii i psychologii straciłaby sens...

   Jak można leczyć człowieka bez widzenia jego całości: duchowej i psychofizycznej!? Pan Profesor dowie się Prawdy po śmierci, ale będzie za późno.

   Wróćmy do Tadeusza Kotarbińskiego, który napisał: „Medytacje o życiu godziwym"...dla ateistów, którzy nie wierzą w Opatrzność Bożą. Jak możesz zmienić samego siebie nie wiedząc, że istnieje wróg naszej duszy (Szatan)!

    Dalej wskazywał, że przyczyną zła są różne religie (tragedia z 11 września 2001 r.)...lekarstwem na to jest etyka niezależna. To normalne brednie Szatana! Dlatego „związek bratni miał ogarnąć ludzki ród”, a teraz czynią to islamiści („jedna religia”)!

   Wówczas interesowałem się też światopoglądem gnostyckim. Jest to pewien sposób doznawania świata (można go akceptować lub nie). Gnostyk neguje świat totalnie - uważa świat za zjawisko koszmarne. Nie idź tymi drogami, bo szkoda czasu nawet na czytanie.

   Dzisiaj, gdy to opracowuję (19.10.2017) śniła mi się rozmowa z panią wyznającą światopogląd materialistyczny, który opiera się na bezbożności i naszej mądrości. Teraz zdziwiony piszę o tym, co wówczas też mnie interesowało.

   Stąd głoszenie oddzielenia Państwa od KrK, a to oznacza dominację światopoglądu postępackiego z gusłami i zabobonami (równouprawnienie, feminizm, małżeństwa „spółkujących inaczej”, przyzwolenie na aborcję, eutanazję i In vitro). Jeszcze determinizm, behawioryzm i medytacje buddyjskie wywołujące uniesienie duchowe od demona.

     Ja ten stan uzyskuję natychmiast po zjednaniu z Panem Jezusem (Eucharystia), a Bestia ucieka wówczas tam, gdzie „pieprz rośnie” czyli na koniec świata…

                                                                                                                       APeeL

 

       Czas. Ty i ja...

Rzeka płynie, jakiś człowiek upadł na ulicy...daleko zaszczekał pies.

Chwila - coś drgnęło.

       Czas. Ty i ja...

Kwili niemowlę, ktoś ciężko dyszy na schodach...wiatr złamał drzewo.

Chwila - coś drgnęło     

       Czas. Ja i Ty...

Umiera starzec, drzwi zamknięte - ktoś o mnie pyta...znak krzyża zrobiono.

Chwila  -  coś drgnęło.

      Czas. Ja i Ty. 

      Czas. Ty i ja...

                                                                                                                  APeeL

    W locie nad ziemią

  • ujrzysz miasto

  • nad miastem dom

  • nad domem człowieka...

Myśli jego - miłość z nienawiścią splątana

Słowa jego - zło z dobrem zmieszane

Czyny jego - ziemia przeorana.

                                                                                                                  APeeL